Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Verloopstaat reserves 2019

Hieronder staat de verloopstaat 2019 van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam.

Bestemmingsreserve NaamBeginstand 2019Toevoeging 2019Onttrekking 2019Vrijval 2019Eindstand 2019
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)  498.571 57.763 32.039 31.511 492.783
Algemene Reserve  184.289 0 8.455 0 175.834
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling  74.813 16.866 14.071 0 77.607
Kredietrisicoreserve  69.208 726 0 0 69.934
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid  73.512 20.000 28.845 0 64.667
Bestemmingsreserve Bodem  0 39.139 8.927 0 30.212
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp  8.499 42.933 24.381 0 27.051
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)  28.565 0 3.674 8.476 16.416
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs  14.000 0 0 0 14.000
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds  46.329 0 3.012 30.533 12.784
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)  11.168 7.265 10.965 0 7.468
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie  16.142 1.423 5.392 8.000 4.173
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen  3.876 2.400 1.596 0 4.680
Bestemmingsreserve  groot onderhoud (MJOP)  3.130 90 700 0 2.520
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)  2.740 0 340 0 2.400
Bestemmingsreserve Energietransitie  0 6.345 3.995 0 2.350
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief  2.253 0 0 0 2.253
Bestemmingsreserve Evenementenfonds  4.247 900 3.033 0 2.114
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ  4.285 0 2.330 0 1.955
Bestemmingsreserve Sport gebieden  1.946 0 0 0 1.946
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit  3.594 0 1.742 0 1.852
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Bos  0 2.450 700 0 1.750
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE  1.500 0 0 0 1.500
Bestemmingsreserve Funderingen  1.485 0 100 0 1.385
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies  1.527 0 300 0 1.227
Bestemmingsreserve Duurzaam  1.213 0 153 0 1.059
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's  1.222 0 274 0 947
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg  825 0 85 0 740
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden  1.133 0 178 231 725
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011  755 0 125 0 630
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel  0 575 0 0 575
Bestemmingsreserve Luchtsingel  581 0 45 0 536
Bestemmingsreserve WerkLocaties  496 0 0 0 496
Bestemmingsreserve Zomerakkoord  495 0 0 0 495
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg  488 0 0 0 488
Bestemmingsreserve Economie gebieden  424 0 0 0 424
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging  941 0 551 0 390
Bestemmingsreserve B&W Fonds  393 0 20 0 373
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden  651 0 300 0 351
Bestemmingsreserve Citylab  1.383 0 1.023 19 341
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden  690 0 419 0 271
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier  366 0 100 0 266
Bestemmingsreserve Scoren met Energie  260 0 0 0 260
Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum  495 0 250 0 245
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken  232 0 20 0 212
Bestemmingsreserve Infrastructuur  5.259 0 50 5.000 209
Egalisatiereserve Rekenkamer  205 0 0 0 205
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening  302 0 100 0 202
Bestemmingsreserve Vervoer over water  319 0 133 0 186
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen  142 75 52 0 165
Egalisatiereserve Ombudsman  114 0 0 0 114
Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder  202 0 101 0 101
Bestemmingsreserve Commissiereizen  55 55 30 0 80
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding  342 0 277 0 65
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling  34 0 0 0 34
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden  20 0 0 0 20
Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie  64 0 61 0 3
Totaal 1.032.069 133.431 212.322 39.171 914.006

Mutaties in begrote toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van reserves

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde mutaties in de reserves opgenomen. De reservemutaties zijn op programmaniveau toegelicht.

BestemmingsreservesStand voor 10-maandsrapportageToevoegingOnttrekkingVrijvalStand na 10-maandsrapportage
Algemene middelen669.4191.600-15.593299686.314
Algemene Reserve 162.842 0 -12.992 0 175.834
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 489.894 1.600 -1.290 0 492.783
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 11.423 0 -1.660 299 12.784
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 4.481 0 308 0 4.173
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 780 0 40 0 740
Cultuur, sport en recreatie11.170-5003.87606.794
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen 6.276 0 1.596 0 4.680
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 4.894 0 2.780 0 2.114
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur 0 -500 -500 0 0
Economische zaken3700-1260496
Bestemmingsreserve WerkLocaties 370 0 -126 0 496
Onderwijs17.179-8.250-5.071014.000
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs 17.179 -8.250 -5.071 0 14.000
Stedelijke inrichting en ontwikkeling186.003-18.201-7.2430175.044
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 81.546 -18.500 -1.620 0 64.667
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 74.544 0 -3.064 0 77.607
Bestemmingsreserve Bodem 29.913 299 0 0 30.212
Bestemmingsreserve Energietransitie 0 0 -2.350 0 2.350
Bestemmingsreserve Infrastructuur 0 0 -209 0 209
Werk en inkomen19.739-6.000-2.676016.416
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 19.739 0 3.324 0 16.416
Bestemmingsreserve Regio deal werk 0 -6.000 -6.000 0 0
Eindtotaal 903.881 -31.351 -26.833 299 899.065