Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn voor Verzekeringen geen relevante ontwikkelingen te melden.


 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves4.8493.8253.2453.2453.2453.245

Bijdragen rijk en medeoverheden 11 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.097 3.245 3.245 3.245 3.245 3.245
Overige baten 1.741 580 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.6765.6155.0185.0185.0185.018

Apparaatslasten 683 667 690 690 690 690
Inhuur 7 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1 14 14 14 14 14
Personeel 675 653 675 675 675 675
Interne resultaat -3.571 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672
Interne resultaat -3.571 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672
Programmalasten 9.564 8.620 8.000 8.000 8.000 8.000
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.989 6.997 8.000 8.000 8.000 8.000
Overige programmalasten 3.576 1.623 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo voor reserveringen -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773