Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.375.720

Lasten: € 101.014

Beheer van de stad

Baten: € 257.268

Lasten: € 397.498

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 13.587

Lasten: € 92.343

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 31.015

Lasten: € 274.988

Economische zaken

Baten: € 5.340

Lasten: € 37.535

Maatschappelijke ondersteuning

Baten: € 30.178

Lasten: € 248.626

Onderwijs

Baten: € 71.090

Lasten: € 207.103

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 20.993

Lasten: € 168.357

Overhead

Baten: € 14.357

Lasten: € 474.398

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 460.965

Lasten: € 472.157

Verkeer en vervoer

Baten: € 202.573

Lasten: € 159.424

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 220.897

Lasten: € 908.845

Werk en inkomen

Baten: € 669.796

Lasten: € 831.489