BBV Programmaplan

BBV Programmaplan

Deze keuze is gemaakt om de sturing door de raad, college en organisatie op elkaar te laten aansluiten. Het gaat erom dat volgens de BBV alle overhead, dus ook de leidinggevenden (en hun ondersteuning) van het primaire proces moeten worden verantwoord onder de overhead. In de praktijk vindt de sturing en verantwoording hierop plaats binnen het primaire proces. De baten en lasten zoals opgenomen onder de programma’s voldoen niet aan de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

In de tabel hieronder zijn de baten en lasten opgenomen overeenkomstig de voorschriften van het BBV. De verschillen ten opzichte van de baten en lasten in de programma’s zijn opgenomen in de tabel eronder, de tabel Clusteroverhead. Die daaronder staat. 

Overzicht van baten en lasten programma conform BBVBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Algemene middelen
Baten exclusief reserves 2.258.560 2.193.212 2.237.762 2.222.694 2.100.153
Lasten exclusief reserves -27.184 4.016 -10.058 -15.613 -15.392
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves -255.223 -240.516 -158.123 -175.922 -96.834
Onttrekking reserves 36.213 70.686 29.443 32.236 32.541
Vrijval reserves 400 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 2.258.560 2.193.212 2.237.762 2.222.694 2.100.153
Lasten exclusief reserves -27.184 4.016 -10.058 -15.613 -15.392
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves -255.223 -240.516 -158.123 -175.922 -96.834
Onttrekking reserves 36.213 70.686 29.443 32.236 32.541
Vrijval reserves 400 0 0 0 0
Saldo Algemene middelen 2.012.766 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Baten exclusief reserves 44.310 16.099 16.099 16.099 16.099
Lasten exclusief reserves -227.270 -108.350 -107.285 -106.606 -106.533
Toevoeging reserves -20.000 0 0 0 0
Onttrekking reserves 3.385 208 0 0 0
Baten exclusief reserves 44.310 16.099 16.099 16.099 16.099
Lasten exclusief reserves -227.270 -108.350 -107.285 -106.606 -106.533
Toevoeging reserves -20.000 0 0 0 0
Onttrekking reserves 3.385 208 0 0 0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -199.575 -92.043 -91.186 -90.507 -90.434
Beheer van de stad
Baten exclusief reserves 263.583 274.723 273.078 274.002 275.087
Lasten exclusief reserves -411.569 -426.400 -425.366 -430.201 -433.626
Vennootschapsbelasting -800 -800 -800 -800 -800
Toevoeging reserves -1.500 0 0 0 0
Onttrekking reserves 14.638 5.378 6.514 4.904 3.584
Vrijval reserves 244 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 263.583 274.723 273.078 274.002 275.087
Lasten exclusief reserves -411.569 -426.400 -425.366 -430.201 -433.626
Vennootschapsbelasting -800 -800 -800 -800 -800
Toevoeging reserves -1.500 0 0 0 0
Onttrekking reserves 14.638 5.378 6.514 4.904 3.584
Vrijval reserves 244 0 0 0 0
Saldo Beheer van de stad -135.403 -147.098 -146.574 -152.095 -155.755
Belastingen
Baten exclusief reserves 319.323 336.460 340.247 340.747 341.247
Lasten exclusief reserves -13.608 -23.482 -15.177 -14.927 -14.914
Onttrekking reserves 200 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 319.323 336.460 340.247 340.747 341.247
Lasten exclusief reserves -13.608 -23.482 -15.177 -14.927 -14.914
Onttrekking reserves 200 0 0 0 0
Saldo Belastingen 305.915 312.978 325.069 325.820 326.332
Bestaande stad
Baten exclusief reserves 172.835 185.183 155.169 120.921 118.382
Lasten exclusief reserves -165.986 -172.480 -141.954 -124.079 -120.281
Vennootschapsbelasting -1.148 0 0 0 0
Toevoeging reserves -101.700 -200 -200 -200 -200
Onttrekking reserves 24.953 9.487 5.892 3.914 2.864
Vrijval reserves 4 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 172.835 185.183 155.169 120.921 118.382
Lasten exclusief reserves -165.986 -172.480 -141.954 -124.079 -120.281
Vennootschapsbelasting -1.148 0 0 0 0
Toevoeging reserves -101.700 -200 -200 -200 -200
Onttrekking reserves 24.953 9.487 5.892 3.914 2.864
Vrijval reserves 4 0 0 0 0
Saldo Bestaande stad -71.041 21.990 18.907 556 764
Bestuur
Baten exclusief reserves 11.283 823 818 818 818
Lasten exclusief reserves -20.770 -19.606 -19.526 -19.526 -19.526
Toevoeging reserves -199 -130 -130 -130 -130
Onttrekking reserves 475 100 20 20 20
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 11.283 823 818 818 818
Lasten exclusief reserves -20.770 -19.606 -19.526 -19.526 -19.526
Toevoeging reserves -199 -130 -130 -130 -130
Onttrekking reserves 475 100 20 20 20
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo Bestuur -9.212 -18.813 -18.818 -18.818 -18.818
Cultuur
Baten exclusief reserves 456 406 306 306 306
Lasten exclusief reserves -152.212 -152.993 -151.330 -150.588 -150.312
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 4.482 1.000 0 0 0
Vrijval reserves 775 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 456 406 306 306 306
Lasten exclusief reserves -152.212 -152.993 -151.330 -150.588 -150.312
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 4.482 1.000 0 0 0
Vrijval reserves 775 0 0 0 0
Saldo Cultuur -146.499 -151.587 -151.024 -150.282 -150.006
Dienstverlening
Baten exclusief reserves 11.823 10.291 14.742 15.118 16.369
Lasten exclusief reserves -83.043 -70.778 -70.582 -70.488 -71.799
Toevoeging reserves -1.491 -1.443 -1.446 -1.446 -1.446
Onttrekking reserves 4.313 200 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 689 0 0
Baten exclusief reserves 11.823 10.291 14.742 15.118 16.369
Lasten exclusief reserves -83.043 -70.778 -70.582 -70.488 -71.799
Toevoeging reserves -1.491 -1.443 -1.446 -1.446 -1.446
Onttrekking reserves 4.313 200 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 689 0 0
Saldo Dienstverlening -68.398 -61.730 -56.597 -56.816 -56.876
Economische ontwikkeling
Baten exclusief reserves 4.752 4.548 5.134 5.634 6.134
Lasten exclusief reserves -36.231 -36.244 -33.145 -30.514 -30.280
Toevoeging reserves -740 0 0 0 0
Onttrekking reserves 2.059 450 100 100 0
Baten exclusief reserves 4.752 4.548 5.134 5.634 6.134
Lasten exclusief reserves -36.231 -36.244 -33.145 -30.514 -30.280
Toevoeging reserves -740 0 0 0 0
Onttrekking reserves 2.059 450 100 100 0
Saldo Economische ontwikkeling -30.160 -31.245 -27.912 -24.781 -24.146
Energietransitie
Baten exclusief reserves 6.834 35.622 32.917 32.827 32.827
Lasten exclusief reserves -47.529 -32.734 -13.112 -13.037 -12.575
Toevoeging reserves -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Onttrekking reserves 23.744 7.621 496 434 0
Baten exclusief reserves 6.834 35.622 32.917 32.827 32.827
Lasten exclusief reserves -47.529 -32.734 -13.112 -13.037 -12.575
Toevoeging reserves -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Onttrekking reserves 23.744 7.621 496 434 0
Saldo Energietransitie -36.952 -9.490 301 224 252
Onderwijs
Baten exclusief reserves 79.699 69.514 59.780 57.802 57.802
Lasten exclusief reserves -218.163 -219.311 -213.371 -210.602 -207.073
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 1.023 312 289 219 219
Vrijval reserves 65 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 79.699 69.514 59.780 57.802 57.802
Lasten exclusief reserves -218.163 -219.311 -213.371 -210.602 -207.073
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 1.023 312 289 219 219
Vrijval reserves 65 0 0 0 0
Saldo Onderwijs -137.376 -149.485 -153.303 -152.581 -149.052
Overhead
Baten exclusief reserves 13.081 8.103 8.034 7.034 7.034
Lasten exclusief reserves -510.531 -516.444 -501.378 -497.066 -497.306
Toevoeging reserves -3.230 0 0 0 0
Onttrekking reserves 11.158 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 13.081 8.103 8.034 7.034 7.034
Lasten exclusief reserves -510.531 -516.444 -501.378 -497.066 -497.306
Toevoeging reserves -3.230 0 0 0 0
Onttrekking reserves 11.158 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo Overhead -489.523 -508.341 -493.344 -490.032 -490.272
Sport en recreatie
Baten exclusief reserves 5.033 4.852 4.852 4.852 4.852
Lasten exclusief reserves -96.781 -96.061 -94.691 -93.851 -93.838
Toevoeging reserves -1 0 0 0 0
Onttrekking reserves 3.503 199 199 199 199
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 5.033 4.852 4.852 4.852 4.852
Lasten exclusief reserves -96.781 -96.061 -94.691 -93.851 -93.838
Toevoeging reserves -1 0 0 0 0
Onttrekking reserves 3.503 199 199 199 199
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo Sport en recreatie -88.245 -91.010 -89.639 -88.800 -88.787
Stedelijke ontwikkeling
Baten exclusief reserves 678.144 429.815 302.451 297.627 294.812
Lasten exclusief reserves -428.475 -324.255 -299.470 -290.512 -277.871
Toevoeging reserves -46.925 -7.510 -410 -410 -410
Onttrekking reserves 122.987 55.919 39.411 36.157 34.949
Vrijval reserves 329 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 678.144 429.815 302.451 297.627 294.812
Lasten exclusief reserves -428.475 -324.255 -299.470 -290.512 -277.871
Toevoeging reserves -46.925 -7.510 -410 -410 -410
Onttrekking reserves 122.987 55.919 39.411 36.157 34.949
Vrijval reserves 329 0 0 0 0
Saldo Stedelijke ontwikkeling 326.062 153.969 41.981 42.862 51.480
Veilig
Baten exclusief reserves 26.508 13.647 13.337 13.370 13.370
Lasten exclusief reserves -179.374 -173.472 -177.126 -176.805 -176.377
Onttrekking reserves 1.035 30 30 30 30
Baten exclusief reserves 26.508 13.647 13.337 13.370 13.370
Lasten exclusief reserves -179.374 -173.472 -177.126 -176.805 -176.377
Onttrekking reserves 1.035 30 30 30 30
Saldo Veilig -151.831 -159.795 -163.759 -163.405 -162.977
Volksgezondheid
Baten exclusief reserves 168.174 14.422 14.387 14.387 14.387
Lasten exclusief reserves -202.069 -45.365 -45.308 -45.274 -45.248
Onttrekking reserves 399 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 168.174 14.422 14.387 14.387 14.387
Lasten exclusief reserves -202.069 -45.365 -45.308 -45.274 -45.248
Onttrekking reserves 399 0 0 0 0
Saldo Volksgezondheid -33.497 -30.943 -30.920 -30.887 -30.861
Werk en inkomen
Baten exclusief reserves 549.485 547.527 547.312 549.084 550.499
Lasten exclusief reserves -789.139 -768.208 -755.270 -754.688 -752.311
Toevoeging reserves -4.627 0 0 0 0
Onttrekking reserves 15.945 2.157 1.451 1.451 540
Vrijval reserves 9.703 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 549.485 547.527 547.312 549.084 550.499
Lasten exclusief reserves -789.139 -768.208 -755.270 -754.688 -752.311
Toevoeging reserves -4.627 0 0 0 0
Onttrekking reserves 15.945 2.157 1.451 1.451 540
Vrijval reserves 9.703 0 0 0 0
Saldo Werk en inkomen -218.634 -218.525 -206.507 -204.152 -201.273
Zorg, welzijn en wijkteams
Baten exclusief reserves 98.603 34.047 53.867 101.279 128.985
Lasten exclusief reserves -944.715 -901.648 -899.566 -900.980 -899.024
Toevoeging reserves -25.900 0 -10.000 -10.000 -10.000
Onttrekking reserves 43.618 21.371 0 0 0
Baten exclusief reserves 98.603 34.047 53.867 101.279 128.985
Lasten exclusief reserves -944.715 -901.648 -899.566 -900.980 -899.024
Toevoeging reserves -25.900 0 -10.000 -10.000 -10.000
Onttrekking reserves 43.618 21.371 0 0 0
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams -828.395 -846.230 -855.699 -809.701 -780.039

Clusteroverhead

De clusteroverhead zijn alle leidinggevenden en hun ondersteuning binnen het primaire proces. Ook vindt een correctie plaats voor de overhead in de uurtarieven. Dit veroorzaakt een negatief saldo clusteroverhead bij Stedelijke ontwikkeling vanwege de vele uren die op projecten worden geschreven.

Clusteroverhead per programmaBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Algemene middelen 0 0 0 0 0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 2.687 2.800 2.802 2.802 2.802
Beheer van de stad 18.418 17.829 17.869 17.869 17.869
Belastingen 1.698 1.784 1.784 1.784 1.784
Bestaande stad 4.726 3.971 3.971 3.970 3.970
Bestuur 80 92 92 92 92
Cultuur 794 840 840 840 840
Dienstverlening 6.308 6.269 6.269 6.269 6.269
Economische ontwikkeling 2.827 2.693 2.693 2.693 2.693
Energietransitie 3.912 2.507 2.483 2.483 2.483
Onderwijs 2.666 2.574 2.573 2.573 2.573
Sport en recreatie 1.028 962 962 963 963
Stedelijke ontwikkeling -11.030 -4.146 -5.139 -5.139 -5.139
Veilig 8.944 9.659 10.487 10.491 10.491
Volksgezondheid 4.576 3.032 3.033 3.033 3.033
Werk en inkomen 22.427 22.682 22.508 22.508 22.508
Zorg, welzijn en wijkteams 12.409 12.447 12.458 12.461 12.463
Totaal Clusteroverhead 82.470 85.996 85.685 85.692 85.694