Programma's

Per programma wordt een toelichting gegeven op de voortgang, bestuurlijke hoofdlijnen, doelen, projecten, financiën, kaders en verbonden partijen. 

Algemene middelen

Gemeentefonds

Treasury

Deelnemingen

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

Voorkomen armoede

Taalbeheersing

Integratie nieuwkomers

Beheer van de stad

Schone en circulaire stad

Veilige en beschikbare buitenruimte

Prettige leefomgeving

Belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Roerendezaakbelasting (RZB)

Logiesbelasting

Bestaande stad

Prettig leven in de delta

Verstedelijken en verbinden

Vitale wijken

Bestuur

Rekenkamer

Ombudsman

College, Griffie en Raad

Cultuur

Versterken cultuurklimaat

Cultuurdeelname verhogen

Film- en mediaklimaat versterken

Dienstverlening

Betrokken overheid

Betrouwbaar stadsarchief

Goed klantcontact

Economische ontwikkeling

Ondernemers- en investeringsklimaat

MKB

Economische ruimte

Energietransitie

Energiesysteem

Energietranisitie

Haven & indutstrie

Onderwijs

Verhogen kwaliteit onderwijs

Versterken leeromgeving

Ondersteunen leerlingen

 

Overhead

Bedrijfsvoering

Sport en recreatie

Stimuleren sport

Natuur- en milieueducatie

Speeltuinen en scouting

Stedelijke ontwikkeling

Prettig leven in de delta

Verstedelijken en verbinden

Integrale ontwikkeling

Veilig

Veilige stad

Crisisbeheersing en brandweer

Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers

Werk en inkomen

Inkomenszekerheid

Meedoen naar vermogen

Zorg, welzijn en wijkteams

Jongeren zonder achterstand

Kwetsbaren doen mee

Vitale ouderen