Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Dit betreft een taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead. Er is geen relevante voortgang of ontwikkeling te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Lasten exclusief reserves-22.093-31.509-25.101-25.561-26.580-26.580

Intern resultaat -22.093 -31.509 -25.101 -25.561 -26.580 -26.580
Intern resultaat -22.093 -31.509 -25.101 -25.561 -26.580 -26.580
Saldo voor vpb en reserveringen 22.093 31.509 25.101 25.561 26.580 26.580
Saldo voor reserveringen 22.093 31.509 25.101 25.561 26.580 26.580
Saldo 22.093 31.509 25.101 25.561 26.580 26.580

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit begroting en verantwoording (BBV)