Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Vergroeningsopgave

Binnen de reserve Gebiedsontwikkeling is geld gereserveerd voor programma extra vergroening. Een deel van de bijdragen is bestemd voor projecten die al gestart waren voor 2021. Die kosten blijven in de exploitatie landen en worden gedekt vanuit de reserve. De inrichtingsplannen die na 1-1-2021 zijn gestart en een bijdrage toegekend hebben vanuit deze reserve vallen onder de nieuwe financiële verordening (ingegaan per 1-1-20121). Indien een inrichtingsplan meer dan € 100.000 kost, dan dienen de uitgaven niet in het huidige jaar genomen te worden, maar moeten de kosten afgeschreven worden. Voor een tiental projecten die een toezegging hebben gekregen vanuit programma vergroening wordt daarom nu een krediet aangevraagd om onrechtmatigheid te voorkomen.