Balans

In dit onderdeel worden normaliter de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht opgenomen. Omdat in dit P&C-product alleen de bijstellingen voor het lopende jaar gepresenteerd worden, zijn deze onderdelen echter komen te vervallen. In de Begroting 2021 komen deze onderdelen wel terug. Het investeringsvoorstel zal eveneens doorschuiven naar de Begroting 2021. Een verwijzing naar de onderdelen Reserves en Voorzieningen is wel terug te vinden op deze pagina.

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.