Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De Eerste Herziening 2022 wordt in de raadscommissies van datum besproken. De raadsbehandeling vindt plaats op datum.

Raadvoorstel

Hier vindt u de aanbiedingsbrief (LINK 1) en het bijbehorende ontwerp-besluit (LINK 2) voor de Eerste Herziening 2022.