Leeswijzer website

In de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het jaar 2018. De Begroting 2018, inclusief de bijstellingen die hier gedurende het jaar op zijn gedaan, is de basis voor deze verantwoording. Dit betreft bijstellingen in:

Opbouw website

De website van de Jaarstukken bevat alle verplichte onderdelen die zijn voorgeschreven vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en daarnaast aanvullende informatie. De website van de Jaarstukken 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

HoofdstukInhoud
Hoofdlijnen De hoofdlijnen bevatten een samenvatting van de jaarstukken: zowel beleidsmatig als financieel.
Programma's De gemeente Rotterdam kent 14 programma's. Een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. De programma's zijn verder onderverdeeld in 51 producten.
Paragrafen Het onderdeel Paragrafen bevat alle verplichte BBV paragrafen en een aantal aanvullende overkoepelende onderwerpen.
Financiën Het onderdeel Financiën geeft een overzicht van de financiële situatie van de gemeente Rotterdam.
Wijken Een beschrijving van alle gebieden en de wijken daarbinnen en verwijzingen naar wijkprofielen en jaarverslagen.

Weergave in 1000-tallen

Het is belangrijk om te weten dat alle bedragen in 1000-tallen worden weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de weergave in 1000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen door afrondingsverschillen.

Aangepaste hiërarchie

De rekening “inhuur op programma”, die in het verleden onder Inkopen en uitbestede werkzaamheden (programmalasten) werd gepresenteerd, wordt in de jaarstukken 2018 gepresenteerd onder de apparaatslasten conform raadsbrief (19bb12020).