Verantwoording WNT

De WNT is van toepassing op gemeente Rotterdam. Het voor gemeentelijke toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging of ontslagvergoeding van de ‘overige functionarissen’ indien deze bezoldiging respectievelijk (ontslag)uitkering de maximale norm te boven gaat.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1

I.C.M. Broeders

V.J.M. Roozen

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

126.431

174.061

Beloningen betaalbaar op termijn

21.709

23.508

Subtotaal

148.140

197.569

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

Bezoldiging

148.140

197.569

 

 

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

I.C.M. Broeders

V.J.M. Roozen

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

13/1 – 31/12 (prognose)

1/1 – 31/12 (prognose)

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

114.559

171.931

Beloningen betaalbaar op termijn

19.678

22.263

Subtotaal

134.237

194.194

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.410

201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

Totale bezoldiging

134.237

194.194

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.