Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

 • Programma Algemene middelen
 • Programma Belastingen
 • Programma Bestuur
 • Programma Dienstverlening
 • Programma Overhead
 • Programma Veilig
 • Paragraaf Bedrijfsvoering
 • Paragraaf Financiële kengetallen
 • Paragraaf Financiering
 • Paragraaf Lokale heffingen
 • Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: burgemeester Aboutaleb, wethouder Karremans, wethouder Simons en wethouder Struijvenberg.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

 • Programma Beheer van de stad (Buitenruimte)
 • Programma Bestaande stad (Wonen en buitenruimte)
 • Programma Stedelijke ontwikkeling (Bouwen, wonen en buitenruimte)
 • Paragraaf Grondbeleid
 • Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
 • Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: wethouder Karremans, wethouder Struijvenberg en wethouder Zeegers.

Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

 • Programma Economische ontwikkeling (Haven en economie)
 • Programma Energietransitie (Klimaat)
 • Programma Stedelijke ontwikkeling (Mobiiliteit)
 • Paragraaf Duurzaam
 • Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: wethouder Karremans, wethouder Simons en wethouder Zeegers.

Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ (WIOSSAN)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

 • Programma Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving
 • Programma Onderwijs
 • Programma Werk en inkomen
 • Paragraaf NPRZ
 • Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: wethouder Achbar, wethouder Kasmi, wethouder Versnel en wethouder Yigit.

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

 • Programma Cultuur
 • Programma Sport en recreatie
 • Programma Volksgezondheid
 • Programma Zorg, welzijn en wijkteams
 • Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: wethouder Achbar, wethouder Kasmi en wethouder Struijvenberg.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

Deze commissie richt zich op de ordelijkheid van het (financieel) beheer, alsmede op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de begrotingsuitvoering. De commissie baseert haar onderzoek op de (concept-)jaarstukken en de bevindingen van de accountant. De COR bestaat uit maximaal vijf leden die door de raad uit zijn midden worden benoemd.