Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Inclusie en samenleving

Wie in Rotterdam woont is een Rotterdammer en hoort erbij. In Rotterdam staan we open voor alle mensen. Onze gedeelde identiteit als Rotterdammer, dat is waar wij ons op richten, met respect voor de verschillen. De principes uit onze Grondwet en de beginselen van onze rechtsstaat zijn hierbij leidend. In één Rotterdam zijn allen één en worden allen gelijk behandeld. Voor iedereen gelden dezelfde regels in dezelfde mate. Wij verlangen van iedereen om deze principes te kennen en te respecteren.

 

Armoede en schulden

In Rotterdam zijn er nog steeds te veel huishoudens die aan het einde van de maand niet kunnen rondkomen. Huishoudens die in armoede leven. Hoewel het allereerst de verantwoordelijkheid van iedere Rotterdammer zelf is om te werken aan zijn of haar ontwikkeling en te zorgen voor voldoende inkomen voor levensonderhoud, weten we dat dit voor veel Rotterdammers niet de realiteit is. De bestrijding van armoede leidt ertoe dat mensen weer mee kunnen doen en leidt ook tot minder stress en minder gezondheidsproblemen. 

Voor Rotterdammers die in financiële nood komen, of dreigen te gaan komen, staat de gemeente klaar. Want Rotterdam is een stad waarin we omkijken naar elkaar. Waarin we geen armoede willen accepteren. In de algehele aanpak van armoede en schulden in onze stad hebben wij oog voor ieders eigen verantwoordelijkheid en voor welke maatregelen aantoonbaar werken om de financiële redzaamheid te vergroten door preventie, vroegsignalering en schuldsanering.