Wat willen we bereiken?

De taalbeheersing van Rotterdammers verbeteren zodat zij zich in hun dagelijks leven beter kunnen redden.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Wij zorgen voor kwalitatief goede taaltrajecten en aanvullende (laagdrempelige) taalactiviteiten voor laaggeletterde Rotterdammers waarbij wij streven naar een klanttevredenheid van 80% welke wij jaarlijks meten.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Aantal gestarte taaltrajecten

8.072 6.750 7.896 6.350 6.350 6.150 6.150

Aantal afgeronde taaltrajecten

5.994 5.400 6.662        

Klanttevredenheid

88% n.v.t. bekend in Q2 80% 80% 80% 80%

Toelichting indicatoren

De realisatie van de collegetarget is ruimschoots behaald. Vanaf 2023 is er een nieuwe inkoop gaande. Hierdoor zijn de indicatoren anders dan voorheen, waardoor realisatiecijfers opnemen geen juiste vergelijking geeft.