Wat willen we bereiken?

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We initiëren 50 aansprekende klimaatadaptieve projecten in de openbare buitenruimte waarbij we onder andere groen en/of bomen toevoegen en buffers voor regenwater aanleggen. Hiermee beperken we hittestress, droogte en regenwateroverlast. De projecten worden waar mogelijk gekoppeld aan het (riool-)vervangingsprogramma.
  • Groot onderhoud aan en vervangingen van areaal wordt zoveel mogelijk gecombineerd en integraal uitgevoerd teneinde de overlast tot een minimum te beperken.
  • Bij vervangingsprojecten op speel- en sportplekken en recreatiegebieden wordt, ingezet op een meer divers aanbod voor meerdere doelgroepen. Hierbij realiseren we meer publieke sportvoorzieningen in de buitenruimte waar Rotterdammers gratis kunnen sporten.
  • We realiseren jaarlijks 10 extra watertappunten en 50 extra bankjes.
  • We investeren in de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervalide Rotterdammers. Dit doen we o.a. door jaarlijks 10 slechttoegankelijke plekken in de buitenruimte aan te pakken.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Het realiseren van 50 klimaatadaptieve projecten

5 15 30 50

Aantal extra geplaatste bankjes

50 50 50 50

Aantal extra geplaatste watertappunten

10 10 10 10

Toelichting indicatoren

Het realiseren van 50 klimaat adaptieve projecten

Er worden 50 klimaat adaptieve projecten in de openbare buitenruimte gerealiseerd waarbij we onder andere groen en/of bomen toevoegen en buffers voor regenwater aanleggen.

In 2022 is een eerste inventarisatie gedaan van mogelijke locaties voor de 50 klimaatadaptieve projecten. Dit zijn projecten die al op de planning staan om extra groene en biodiverse maatregelen te nemen om regenwater vast te houden en hitte te reduceren.

 

Aantal extra geplaatste bankjes en watertappunten

Er worden de komende vier jaar 50 extra banken en 10 extra watertappunten per jaar geplaatst. 

In 2022 zijn er 24 nieuwe watertappunten in Rotterdam geplaatst. Hiervan zijn 10 watertappunten door de aanvrager gefinancierd. 14 watertappunten zijn met geld van de gemeente van ‘Join the pipe’ omgezet naar Evides watertappunten.

Wijkraden vragen in hun wijkplannen meerdere watertappunten voor 2023 aan. Bij de uitvoering en het beheer houdt de gemeente rekening met het te verwachten gebruik van het drinkwater, de veiligheid en de kosten. Het totaalaantal watertappunten in januari 2022 was 88.