Omschrijving programma

Het doel van het programma Bestaande Stad is het realiseren van veerkrachtige wijken met een toekomstbestendige woningvoorraad voor alle Rotterdammers. Voor deze ambitie wordt de aanpak van de woningvoorraad in de wijken op Zuid, via het NPRZ, doorgezet.  

Om de bestaande woningvoorraad in Rotterdam voldoende beschikbaar te houden voor eigen bewoning en de particuliere woningvoorraad die betaalbaar moet zijn betaalbaar te houden treden we op als marktmeester door opkoopbescherming toe te passen en het programma 'Goed Huren en Verhuren' door te zetten. 

Bestaande Stad waakt ook over het erfgoed en beheert en ontwikkelt als rentmeester gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed. De verduurzaming van beide is een belangrijke opgave, die komende periode een extra investering vraagt.  Het programma stuurt op de integrale ontwikkeling van de Bestaande Stad vanuit de rol van marktmeester, rentmeester en huismeester. Zo dragen we bij aan het versterken van Rotterdam als aantrekkelijke en prettige leefomgeving.

Verbonden partijen die bijdragen aan het programma

De volgende Verbonden partijen worden ingezet om het doel van het programma te realiseren:

  • VRR
  • DCMR
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • RET NV
  • Sportbedrijf
  • Bibliotheek

Een uitgebreide toelichting is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.