Doel: Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

 

Gemeenten zijn op basis van art. 9 van de Wet Veiligheidsregio’s verplicht gemeenschappelijke regelingen te treffen om de taken die in deze artikelen staan uit te voeren.

In de Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) werken de Regionale Brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, Ambulancezorg en de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en ambulance intensief samen. Zij bieden professionele hulp en bescherming bij mogelijke risico's en bedreigingen.

De gezamenlijke brandweer is een samenwerkingsverband tussen bedrijven in het haven- en industriegebied en de gemeente Rotterdam. De organisatie verzorgt in dit gebied de brandbestrijding en hulpverlening en heeft daarbij de wettelijke verplichting tot instandhouding van een bedrijfsbrandweer overgenomen van de bedrijven die aangesloten zijn.

Er zijn geen prestatie- of effectindicatoren.