10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Balans Pagina 116

Balans

Dit onderdeel bevat de reserves en voorzieningen.

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.