10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Raadsbehandeling Pagina 9

Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

Raadsvoorstel

10-maandsrapportage 2020

Hier vindt u het ondertekende raadsbesluit behorende bij de 10-maandsrapportage 2020.

 

Moties en amendementen