10-maandsrapportage 2022

Rotterdam: Eén stad

Financiën Pagina 225

Financiën

Balans

Grondslagen

Overzicht van baten en lasten