10-maandsrapportage 2022

Rotterdam: Eén stad

Volksgezondheid Pagina 168

Volksgezondheid

Het programma Volksgezondheid ondersteunt bewegen en gezonde leefstijlen, bevordert een gezonde leefomgeving en verschuift inzet van mensen en middelen van curatie naar preventie, onder andere door vroege signalering van risico’s, verbeteren van de preventie-infrastructuur zodat gezondheidsverschillen afnemen. Dit doet de gemeente en de GGD door hulp en ondersteuning beschikbaar te stellen om gezond - of gezonder - te kunnen leven. Ook stimuleert en ondersteunt de gemeente een positieve houding en vaardigheden bijvoorbeeld tegenover drugs alcohol. Daarbij hoort ook dat Rotterdammers oog hebben voor het belang van bewegen voor een gezond leven, en dat de leefomgeving voor Rotterdammers bijdraagt aan een gezond leven.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: GGD RR voert haar wettelijke taken gedegen uit

Doel: Gezonde stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden