Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overige bedrijfsvoering Pagina 102

Overige bedrijfsvoering

Mogelijkheden Europese samenwerking

Op het gebied van digitalisering verkent de gemeente reeds de samenwerking met andere innovatief vooruitstrevende Europese steden, bedrijven en kennisinstellingen (zie bij overige ICT-onderwerpen). Er zijn meer kansen en mogelijkheden in Europa voor bedrijfsvoering gerelateerde thema’s. De komende periode wordt onderzocht voor welke thema’s het relevant is om kennis, kunde en voorzieningen in Europees verband te delen. Ook wordt onderzocht waar het van belang is invloed te verkrijgen op Europees beleid en wet- en regelgeving, en aanspraak te maken op Europese middelen voor programma’s en projecten. Uiteraard als onderdeel van de gezamenlijke Rotterdamse lobbystrategie.