Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Financieel beeld 2020-2024 Pagina 6

Financieel beeld 2020-2024

Financiële hoofdlijnen Begroting 2021.

 

Op de pagina Samenvatting bijstellingen is een overzicht gegeven alle bijstellingen.