Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Samenvatting bijstellingen Pagina 7

Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting 2020Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste herziening 2020 0 0 0 0 0
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 0 0 0 0 0
Bezuinigingen/taakstellingen 1.795 7.454 9.934 4.770 7.270
Intensiveringen -2.150 -21.495 -13.550 -50.180 -30.210
Kasschuiven -6.690 -7.360 4.813 4.976 4.184
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 113.046 -79.367 -25.324 -20.459 -23.045
Ramingsbijstellingen vermijdbaar 2.662 -482 352 4.394 3.874
Reserves -108.663 101.250 23.775 56.499 37.926
Taakmutaties 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0

Bijstellingen t.o.v. Eerste Herziening 2020

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2020.

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Algemene middelen-19.5130%83.7690%31.7950%65.1780%81.3090%
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 88.356 0% 11.116 0% 35.134 0% 30.583 0% 39.072 0%
Belastingen overig 1.019 0% 414 0% 1.123 0% 1.512 0% 1.509 0%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -5.216 0% -546 0% -530 0% -530 0% -530 0%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -106.806 0% 79.291 0% -3.142 0% 26.120 0% 34.142 0%
OZB niet-woningen 8.487 0% 8.505 0% 8.493 0% 8.482 0% 8.562 0%
OZB woningen -4.982 0% -3.346 0% -3.358 0% -3.365 0% -3.365 0%
Treasury -371 0% -11.666 0% -5.925 0% 2.377 0% 1.920 0%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 88.356 0% 11.116 0% 35.134 0% 30.583 0% 39.072 0%
Belastingen overig 1.019 0% 414 0% 1.123 0% 1.512 0% 1.509 0%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -5.216 0% -546 0% -530 0% -530 0% -530 0%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -106.806 0% 79.291 0% -3.142 0% 26.120 0% 34.142 0%
OZB niet-woningen 8.487 0% 8.505 0% 8.493 0% 8.482 0% 8.562 0%
OZB woningen -4.982 0% -3.346 0% -3.358 0% -3.365 0% -3.365 0%
Treasury -371 0% -11.666 0% -5.925 0% 2.377 0% 1.920 0%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Beheer van de stad-5.1010%-1510%2.5400%-6330%-3.3050%
Afval - Grondstoffen -821 0% -800 0% -442 0% -462 0% -478 0%
Begraafplaatsen en crematoria -914 0% -489 0% -506 0% -511 0% -512 0%
Cultureel erfgoed - Archeologie -2 0% -51 0% -55 0% -56 0% -56 0%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -14 0% -12 0% -12 0% -12 0% -12 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.011 0% -1.160 0% -733 0% -417 0% -907 0%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII -2.086 0% 35 0% 35 0% 35 0% 35 0%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -568 0% 232 0% 224 0% 179 0% 183 0%
Riolering 0 0% -979 0% -992 0% -1.004 0% -1.017 0%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -16 0% -89 0% -411 0% -439 0% -439 0%
Verkeer en vervoer - Beheer -1.691 0% 3.161 0% 5.433 0% 2.054 0% -102 0%
Afval - Grondstoffen -821 0% -800 0% -442 0% -462 0% -478 0%
Begraafplaatsen en crematoria -914 0% -489 0% -506 0% -511 0% -512 0%
Cultureel erfgoed - Archeologie -2 0% -51 0% -55 0% -56 0% -56 0%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -14 0% -12 0% -12 0% -12 0% -12 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.011 0% -1.160 0% -733 0% -417 0% -907 0%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII -2.086 0% 35 0% 35 0% 35 0% 35 0%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -568 0% 232 0% 224 0% 179 0% 183 0%
Riolering 0 0% -979 0% -992 0% -1.004 0% -1.017 0%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -16 0% -89 0% -411 0% -439 0% -439 0%
Verkeer en vervoer - Beheer -1.691 0% 3.161 0% 5.433 0% 2.054 0% -102 0%
Bestuur en dienstverlening1.9150%-7.2330%-7.1650%-5.1530%-2.0390%
Bestuur - College -83 0% -77 0% -74 0% -74 0% -74 0%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 3.236 0% -428 0% -175 0% 129 0% 2.629 0%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 34 0% -726 0% -574 0% -575 0% -575 0%
Burgerzaken -1.277 0% -3.598 0% -5.938 0% -4.549 0% -3.934 0%
Musea - Stadsarchief 4 0% -2.404 0% -403 0% -86 0% -86 0%
Bestuur - College -83 0% -77 0% -74 0% -74 0% -74 0%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 3.236 0% -428 0% -175 0% 129 0% 2.629 0%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 34 0% -726 0% -574 0% -575 0% -575 0%
Burgerzaken -1.277 0% -3.598 0% -5.938 0% -4.549 0% -3.934 0%
Musea - Stadsarchief 4 0% -2.404 0% -403 0% -86 0% -86 0%
Cultuur, sport en recreatie1.9830%-13.6430%-9.6250%-8.8040%-10.1500%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.078 0% -10.733 0% -8.016 0% -8.008 0% -8.180 0%
Media -299 0% -247 0% -247 0% -247 0% -247 0%
Musea - Cultuur -2.698 0% -407 0% -407 0% -406 0% -656 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 196 0% -115 0% 760 0% 760 0% 760 0%
Sportaccommodaties 556 0% -1.310 0% -775 0% -1.343 0% -2.267 0%
Sportbeleid en activering 151 0% -832 0% -939 0% 439 0% 439 0%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.078 0% -10.733 0% -8.016 0% -8.008 0% -8.180 0%
Media -299 0% -247 0% -247 0% -247 0% -247 0%
Musea - Cultuur -2.698 0% -407 0% -407 0% -406 0% -656 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 196 0% -115 0% 760 0% 760 0% 760 0%
Sportaccommodaties 556 0% -1.310 0% -775 0% -1.343 0% -2.267 0%
Sportbeleid en activering 151 0% -832 0% -939 0% 439 0% 439 0%
Economische Zaken1470%-5.3900%-2.8200%-2.8020%-1.6340%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 127 0% -8 0% -8 0% -8 0% 27 0%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 56 0% -740 0% 60 0% 52 0% 52 0%
Economische ontwikkeling -267 0% -4.447 0% -2.829 0% -2.808 0% -1.043 0%
Economische promotie 232 0% -195 0% -44 0% -38 0% -669 0%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 127 0% -8 0% -8 0% -8 0% 27 0%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 56 0% -740 0% 60 0% 52 0% 52 0%
Economische ontwikkeling -267 0% -4.447 0% -2.829 0% -2.808 0% -1.043 0%
Economische promotie 232 0% -195 0% -44 0% -38 0% -669 0%
Maatschappelijke Ondersteuning-2.5670%-8.6640%-9.2360%-13.0790%-11.6520%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -224 0% 314 0% -1.707 0% -3.655 0% -2.265 0%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 695 0% -1.304 0% -331 0% -2.298 0% -2.298 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 58 0% -443 0% -513 0% -508 0% -508 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -78 0% -102 0% -102 0% -69 0% -69 0%
Samenkracht en burgerparticipatie -3.018 0% -7.129 0% -6.583 0% -6.549 0% -6.512 0%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -224 0% 314 0% -1.707 0% -3.655 0% -2.265 0%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 695 0% -1.304 0% -331 0% -2.298 0% -2.298 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 58 0% -443 0% -513 0% -508 0% -508 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -78 0% -102 0% -102 0% -69 0% -69 0%
Samenkracht en burgerparticipatie -3.018 0% -7.129 0% -6.583 0% -6.549 0% -6.512 0%
Onderwijs370%6.5070%-4.5020%-2060%-120%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -58 0% 5.252 0% -5.881 0% -1.751 0% -1.751 0%
Onderwijshuisvesting 95 0% 1.255 0% 1.378 0% 1.545 0% 1.739 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -58 0% 5.252 0% -5.881 0% -1.751 0% -1.751 0%
Onderwijshuisvesting 95 0% 1.255 0% 1.378 0% 1.545 0% 1.739 0%
Openbare orde en veiligheid-4420%-3.7250%-1.3780%-8.4280%-5.1010%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -38 0% -7.387 0% -3.988 0% -3.988 0% -3.988 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 189 0% -1.220 0% -1.872 0% -1.959 0% -1.959 0%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -594 0% -2.013 0% -2.017 0% -8.981 0% -5.654 0%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 6.894 0% 6.499 0% 6.499 0% 6.499 0%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -38 0% -7.387 0% -3.988 0% -3.988 0% -3.988 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 189 0% -1.220 0% -1.872 0% -1.959 0% -1.959 0%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -594 0% -2.013 0% -2.017 0% -8.981 0% -5.654 0%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 6.894 0% 6.499 0% 6.499 0% 6.499 0%
Overhead-2460%-20.0550%-11.3060%-10.2700%-7.0500%
Overhead - Activering Overhead 472 0% 5.930 0% 5.959 0% 5.664 0% 6.660 0%
Overhead - Audit & Control 44 0% -426 0% -426 0% -426 0% -426 0%
Overhead - Clusterondersteuning -462 0% -4.148 0% -4.206 0% -3.699 0% -3.667 0%
Overhead - Concernondersteuning -352 0% -21.261 0% -12.103 0% -10.549 0% -7.807 0%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 49 0% -150 0% -530 0% -1.259 0% -1.809 0%
Overige baten en lasten - Verzekering 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overhead - Activering Overhead 472 0% 5.930 0% 5.959 0% 5.664 0% 6.660 0%
Overhead - Audit & Control 44 0% -426 0% -426 0% -426 0% -426 0%
Overhead - Clusterondersteuning -462 0% -4.148 0% -4.206 0% -3.699 0% -3.667 0%
Overhead - Concernondersteuning -352 0% -21.261 0% -12.103 0% -10.549 0% -7.807 0%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 49 0% -150 0% -530 0% -1.259 0% -1.809 0%
Overige baten en lasten - Verzekering 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling21.9550%20.7930%16.6250%-5990%-24.3510%
Beheer overige gebouwen en gronden 7.007 0% 8.541 0% 19.689 0% 24.889 0% -11.248 0%
Cultureel erfgoed - Monumenten -84 0% 43 0% 42 0% 42 0% 42 0%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.813 0% 12.063 0% 2.061 0% 58 0% 58 0%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 86 0% -3.120 0% -3.186 0% -13.010 0% -9.236 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 710 0% -631 0% -776 0% -217 0% -217 0%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -801 0% -764 0% -486 0% 2.351 0% 2.266 0%
Wonen en bouwen 4.223 0% 4.660 0% -718 0% -14.713 0% -6.015 0%
Beheer overige gebouwen en gronden 7.007 0% 8.541 0% 19.689 0% 24.889 0% -11.248 0%
Cultureel erfgoed - Monumenten -84 0% 43 0% 42 0% 42 0% 42 0%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.813 0% 12.063 0% 2.061 0% 58 0% 58 0%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 86 0% -3.120 0% -3.186 0% -13.010 0% -9.236 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 710 0% -631 0% -776 0% -217 0% -217 0%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -801 0% -764 0% -486 0% 2.351 0% 2.266 0%
Wonen en bouwen 4.223 0% 4.660 0% -718 0% -14.713 0% -6.015 0%
Verkeer en Vervoer11.9950%4.8390%4.2340%3.5010%3.1590%
Openbaar vervoer 350 0% -1.899 0% -1.895 0% -1.897 0% -2.895 0%
Parkeerbelasting 8.125 0% 11.796 0% 11.151 0% 11.547 0% 11.545 0%
Parkeren 3.580 0% -519 0% -670 0% -792 0% -868 0%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -129 0% -6.251 0% -5.632 0% -5.651 0% -5.649 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 69 0% 1.711 0% 1.280 0% 294 0% 1.026 0%
Openbaar vervoer 350 0% -1.899 0% -1.895 0% -1.897 0% -2.895 0%
Parkeerbelasting 8.125 0% 11.796 0% 11.151 0% 11.547 0% 11.545 0%
Parkeren 3.580 0% -519 0% -670 0% -792 0% -868 0%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -129 0% -6.251 0% -5.632 0% -5.651 0% -5.649 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 69 0% 1.711 0% 1.280 0% 294 0% 1.026 0%
Volksgezondheid en zorg-12.6920%-55.5740%2890%-8.2660%-12.4710%
Geëscaleerde zorg 18- -1.216 0% -12.583 0% -6.683 0% -10.312 0% -13.832 0%
Geëscaleerde zorg 18+ -5.624 0% 15.053 0% 21.509 0% 20.329 0% 22.025 0%
Maatwerkdienstverlening 18- -1.274 0% -6.040 0% 3.385 0% 2.312 0% 2.882 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -3.447 0% -36.931 0% -12.114 0% -14.880 0% -17.851 0%
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 0% -4.814 0% 254 0% 295 0% 295 0%
Volksgezondheid -350 0% -1.044 0% -1.036 0% -1.011 0% -983 0%
Wijkteams en Wmo-loketten -782 0% -9.214 0% -5.026 0% -5.000 0% -5.007 0%
Geëscaleerde zorg 18- -1.216 0% -12.583 0% -6.683 0% -10.312 0% -13.832 0%
Geëscaleerde zorg 18+ -5.624 0% 15.053 0% 21.509 0% 20.329 0% 22.025 0%
Maatwerkdienstverlening 18- -1.274 0% -6.040 0% 3.385 0% 2.312 0% 2.882 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -3.447 0% -36.931 0% -12.114 0% -14.880 0% -17.851 0%
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 0% -4.814 0% 254 0% 295 0% 295 0%
Volksgezondheid -350 0% -1.044 0% -1.036 0% -1.011 0% -983 0%
Wijkteams en Wmo-loketten -782 0% -9.214 0% -5.026 0% -5.000 0% -5.007 0%
Werk en inkomen2.5310%-1.4720%-9.4510%-10.4400%-6.7030%
Arbeidsparticipatie - Werk 7.784 0% 268 0% -3.243 0% -5.685 0% -4.563 0%
Begeleide participatie -5.519 0% -9.221 0% -12.582 0% -14.381 0% -14.528 0%
Inkomensregelingen - Inkomen 266 0% 7.481 0% 6.374 0% 9.626 0% 12.388 0%
Arbeidsparticipatie - Werk 7.784 0% 268 0% -3.243 0% -5.685 0% -4.563 0%
Begeleide participatie -5.519 0% -9.221 0% -12.582 0% -14.381 0% -14.528 0%
Inkomensregelingen - Inkomen 266 0% 7.481 0% 6.374 0% 9.626 0% 12.388 0%

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdelijk en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Aanpassing arbeidskosten ivm ZW vergoeding00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Aanpassing jaarschijf 2024 Investeringsfonds Rotterdam0000 18.545

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 18.545
Actualisatie BUIG 2020 en 2021- 14.290 8.283 1.330 3.158 3.158

Begeleide participatie 0 - 9.109 - 11.996 - 13.734 - 15.448
Inkomensregelingen - Inkomen - 14.290 17.392 13.326 16.892 18.606
Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen0- 9.530- 8.473- 1.971- 928

Treasury 0 - 9.530 - 8.473 - 1.971 - 928
Actualisatie Gemeentefonds 70.837 27.209 21.393 16.738 26.794

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 70.837 58.709 51.893 47.238 57.294
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 - 31.500 - 30.500 - 30.500 - 30.500
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten00000

Afval - Grondstoffen 0 0 0 0 0
Begeleide participatie 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Belastingen overig 0 0 0 0 0
Burgerzaken 0 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Musea - Stadsarchief 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 0 0 0 0
Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
Parkeren 0 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Treasury 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Actualisatie netto omzetverlies Rotterdam Inclusief en Magis (Corona)- 6.587- 2.000000

Begeleide participatie - 6.587 - 2.000 0 0 0
Actualisatie onderhoudskosten 2.8000000

Parkeren 2.800 0 0 0 0
Actualisatie opbrengst rioolheffing00000

Riolering 0 0 0 0 0
Actualisatie raming extra uitgaven TOZO- 3.500- 1.000000

Inkomensregelingen - Inkomen - 3.500 - 780 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 - 220 0 0 0
Actualisatie rente grondexploitaties00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Treasury 0 0 0 0 0
Actualisatie resultaatnemingen grondexploitaties 15.000 10.000000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 15.000 10.000 0 0 0
Actualisatie zorguitgaven 3.856 1.000000

Geëscaleerde zorg 18+ 3.856 1.000 0 0 0
Actualiseren budgetten Rotterdampas00000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 0 0 0 0
Actualiseren Regiodeal00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Anterieure overeenkomsten00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Asbest en brandveiligheid De Doelen0- 6.387- 15900

Beheer overige gebouwen en gronden 0 - 6.387 - 159 0 0
Basisinzet Toezicht & Handhaving (wettelijk)0- 1.310- 1.590- 1.590- 1.590

Wonen en bouwen 0 - 1.310 - 1.590 - 1.590 - 1.590
Basisregistratie wettelijke dienstverlening0- 2.325- 1.275- 875- 875

Belastingen overig 0 - 1.350 - 400 0 0
Burgerzaken 0 - 844 - 733 - 711 - 711
Overhead - Clusterondersteuning 0 - 9 - 9 - 9 - 9
Overhead - Concernondersteuning 0 - 122 - 133 - 155 - 155
Baten en Lasten Coronauitgaven00000

Overhead - Clusterondersteuning - 2 0 0 0 0
Volksgezondheid 2 0 0 0 0
Beheer verkeersmanagement0- 580- 1.030- 1.0300

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 - 580 - 1.030 - 1.030 0
Beschermd wonen 2.0580000

Geëscaleerde zorg 18+ 2.058 0 0 0 0
Bestuurlijke wens inzake koers van de stad0- 1.000000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 - 1.000 0 0 0
Bestuursopdracht Vastgoed 8.949 17.026 18.992 19.235- 16.501

Beheer overige gebouwen en gronden 8.949 17.026 18.992 19.235 - 16.501
Bestuursopdracht Vastgoed - Kostendekkende huur Concernhuisvesting0 128 128 128 128

Beheer overige gebouwen en gronden 330 3.758 3.758 3.758 3.758
Overhead - Concernondersteuning - 330 - 3.630 - 3.630 - 3.630 - 3.630
Bestuursopdracht Vastgoed - Verduurzaming Kantoorpanden label C0- 42- 51- 51- 51

Beheer overige gebouwen en gronden 0 - 42 - 51 - 51 - 51
Bezuiniging Veilig 75 75 7500

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 75 75 75 0 0
Bijdrage inkomensoverdrachten00000

Overhead - Audit & Control 0 0 0 0 0
Bijstelling Markten0- 800000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 0 - 800 0 0 0
Bijstelling Verkiezingen0- 874- 3.732- 2.157- 1.547

Burgerzaken 0 - 874 - 3.732 - 2.157 - 1.547
Bridge00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Collectiegebouw Boijmans van Beuningen0- 1.854000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 - 1.854 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten 3.4500000

Afval - Grondstoffen 64 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 29 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Werk 151 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 4 0 0 0 0
Begeleide participatie 42 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 14 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 33 0 0 0 0
Belastingen overig 35 0 0 0 0
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 4 0 0 0 0
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 34 0 0 0 0
Burgerzaken 60 0 0 0 0
Cultureel erfgoed - Archeologie 5 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 19 0 0 0 0
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 2 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 3 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 14 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 19 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 172 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 12 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 4 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 31 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 6 0 0 0 0
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 0 0 0 0
Media 1 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 14 0 0 0 0
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 4 0 0 0 0
Musea - Cultuur 2 0 0 0 0
Musea - Stadsarchief 2 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 29 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 2 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting 5 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 24 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 1 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 238 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 47 0 0 0 0
Overhead - Audit & Control 34 0 0 0 0
Overhead - Clusterondersteuning 330 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 670 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 56 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Verzekering 2 0 0 0 0
OZB niet-woningen 35 0 0 0 0
OZB woningen 23 0 0 0 0
Parkeerbelasting 35 0 0 0 0
Parkeren 18 0 0 0 0
Ruimtelijke Ordening - Beheer 27 0 0 0 0
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 56 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 151 0 0 0 0
Sportaccommodaties 2 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 12 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 337 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 10 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 33 0 0 0 0
Volksgezondheid 36 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 156 0 0 0 0
Wonen en bouwen 295 0 0 0 0
Coöperatieve woonvormen0- 167- 16700

Wonen en bouwen 0 - 167 - 167 0 0
Dekking project Great00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Dekking tijdschrijven00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Detachering naar RO!Entree B.V.00000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Effect corona; minder baten en extra lasten afvalinzameling- 3.0140000

Afval - Grondstoffen - 3.014 0 0 0 0
Effecten corona- 1.4500000

Begraafplaatsen en crematoria - 900 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 0 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel - 550 0 0 0 0
E-Health00 1.000 1.000 2.000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 1.000 1.000 2.000
Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA0- 150- 502- 1.210- 1.750

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 - 150 - 502 - 1.210 - 1.750
Eigen Risico Dragerschap Uitvoeringslasten ZW WIA WGA0- 850- 850- 850- 850

Overhead - Concernondersteuning 0 - 850 - 850 - 850 - 850
Extra budget t.b.v. Veiligheidsregio0- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 - 2.500 - 2.500 - 2.500 - 2.500
Extra kosten beschermd wonen als gevolg van Corona- 5000000

Geëscaleerde zorg 18+ - 500 0 0 0 0
Extra kosten Jeugd als gevolg van Corona- 4.4670000

Maatwerkdienstverlening 18- - 4.467 0 0 0 0
Extra kosten opvang tijdens Corona- 5000000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - 500 0 0 0 0
Extra middelen Huiselijk geweld en Kindermishandeling- 5000000

Wijkteams en Wmo-loketten - 500 0 0 0 0
Financiële effecten verkoop aandelen Eneco Groep B.V.0- 1.000- 2.000- 3.000- 4.000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 7.403 6.403 5.403 4.403
Treasury 0 - 8.403 - 8.403 - 8.403 - 8.403
FLO regeling Brandweer0- 3.800- 500- 500- 500

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 - 3.800 - 500 - 500 - 500
Formatie uitbreiding juridische adviseurs huisverboden0- 534- 534- 534- 534

Overhead - Concernondersteuning 0 - 117 - 117 - 117 - 117
Wijkteams en Wmo-loketten 0 - 417 - 417 - 417 - 417
Frictiekosten Cultuurplan0- 3.000000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 - 3.000 0 0 0
Gederfde inkomsten eigen bijdragen WMO- 2.2500000

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo - 2.250 0 0 0 0
Hogere kapitaallasten in verband met kortere afschrijvingstermijn0- 128- 128- 128- 128

Overhead - Concernondersteuning 0 - 128 - 128 - 128 - 128
Hogere kosten Maatschappelijke opvang in verband met COVID-19- 9.3920000

Geëscaleerde zorg 18+ - 9.392 0 0 0 0
Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) 1.855 1.855000

Geëscaleerde zorg 18+ 1.855 1.855 0 0 0
Huisvesting Baroeg0000- 170

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 - 170
Incidentele vrijval budget voor Screening (Rotterdamwet) 1700000

Wonen en bouwen 170 0 0 0 0
Indexatie leerlingenvervoer0- 800- 800- 800- 800

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 - 800 - 800 - 800 - 800
Individuele inkomenstoeslag000- 1.100- 1.100

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 0 0 - 1.100 - 1.100
Inhaalslag intensivering handhaving0- 1.200- 1.20000

Inkomensregelingen - Inkomen 0 - 936 - 936 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 - 264 - 264 0 0
Inkomende bijdragen en subsidies buitenruimteprojecten00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Inkoop en toegang00 1.000 2.000 2.000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 1.000 2.000 2.000
Intensivering Milieutaken0- 660- 66000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 - 660 - 660 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 - 94 - 94 0 0
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 0 176 176 0 0
Wonen en bouwen 0 - 82 - 82 0 0
Invulling stelpost bestuursopdracht Vastgoed0- 14.800- 14.800- 14.800- 14.800

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 - 14.800 - 14.800 - 14.800 - 14.800
Joods Rechtsherstel0- 2.000000

Musea - Stadsarchief 0 - 2.000 0 0 0
Kapitaallasten fietsinvesteringen000- 1.000- 1.000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 - 1.000 - 1.000
Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut0000- 1.260

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 - 486
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 - 774
Kapitaallasten investeringsbeleid 20240000- 4.530

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 - 4.530
Kasschuif 2019 ten behoeve van doorontwikkeling concernhuisvesting0- 375- 375- 3750

Overhead - Concernondersteuning 0 - 375 - 375 - 375 0
Kasschuif vervangingsprogramma sportaccommodaties00 678 122- 800

Sportaccommodaties 0 0 678 122 - 800
Kermis Rotterdam00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 180 0 0 0 0
Sportbeleid en activering - 180 0 0 0 0
Kleinschalige buitenruimteprojecten- 600- 1.126- 798- 255- 252

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer - 575 - 785 - 501 - 128 - 126
Verkeer en vervoer - Beheer - 25 - 341 - 297 - 127 - 125
Leges kamerverhuur, woningonttrekking0 86 86 86 86

Wonen en bouwen 0 86 86 86 86
Leges leidingen actualisatie opbrengst00000

Ruimtelijke Ordening - Beheer 0 - 88 - 88 - 88 - 88
Verkeer en vervoer - Beheer 0 88 88 88 88
Lijkbezorgingsrechten actualisatie opbrengst00000

Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Maastunnel - Vrijval kapitaallasten0 1.273 1.273 1.273 1.273

Verkeer en vervoer - Beheer 0 1.273 1.273 1.273 1.273
Maatschappelijke Diensttijd00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Milieu DCMR0- 2.003- 2.003- 2.000- 2.000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 - 2.003 - 2.003 - 2.000 - 2.000
Minderopbrengst Leges 202000000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Minderopbrengst Logiesbelasting 2021 - 20240- 750- 750- 750- 750

Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 0 - 750 - 750 - 750 - 750
Museum Boijmans van Beuningen0000- 250

Musea - Cultuur 0 0 0 0 - 250
Mutatie Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid0- 1.600- 1.600- 1.600- 1.600

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 - 1.600 - 1.600 - 1.600 - 1.600
Nieuwe stelpost bestuursopdracht Vastgoed vanaf 20240000 11.690

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 11.690
Noodsteun exploitanten sportaccommodaties 3000000

Sportaccommodaties 300 0 0 0 0
Onderbesteding Corona 6000000

Overhead - Concernondersteuning 600 0 0 0 0
Onderbesteding Evenementen Cultuur 3000000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 300 0 0 0 0
Onderbesteding ICT 20190- 910000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 - 87 0 0 0
Begeleide participatie 0 - 24 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 0 - 799 0 0 0
Onderbesteding subsidiebudgetten Cultuur 3000000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 300 0 0 0 0
Onderhoud en beheer Archieven Rotterdam0- 400- 40000

Musea - Stadsarchief 0 - 312 - 312 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 - 88 - 88 0 0
Onderhoudskostenregeling < 100k0- 575- 575- 575- 575

Verkeer en vervoer - Beheer 0 - 575 - 575 - 575 - 575
Onderhoudskostenregeling > 100k00- 158- 158- 158

Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 - 158 - 158 - 158
Onttrekking aan de bestemmingsreserve BUIG 15.2500000

Inkomensregelingen - Inkomen 15.250 0 0 0 0
Ontwikkelingen parkeren 7.010 6.189 5.531 6.452 6.374

Parkeerbelasting 7.120 8.605 8.105 9.105 9.105
Parkeren - 110 - 2.416 - 2.574 - 2.653 - 2.731
Ophogen dekkingsopgave Aanbestedingszaken00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Opvangen tijdelijke dip Europees Sociaal Fonds0- 1.800000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 - 1.800 0 0 0
OZB 4.000 2.000 2.000 2.000 2.080

OZB niet-woningen 7.460 5.525 5.525 5.525 5.605
OZB woningen - 3.460 - 3.525 - 3.525 - 3.525 - 3.525
Plan van aanpak Oud Crooswijk (ESF)000- 1.5950

Wonen en bouwen 0 0 0 - 1.595 0
Raadsbesluit van groei naar bloei0- 352- 200- 200- 200

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 - 352 - 200 - 200 - 200
Ramingsbijstelling Nieuw Beschut en Gemeentelijke garantiebanen 1.7000000

Begeleide participatie 1.700 0 0 0 0
Renovatie museum Boijmans van Beuningen0000- 514

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 - 514
Retributie openbare werken actualisatie opbrengst00000

Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Riec Versterkingsgelden00000

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage TOZO 7.5000000

Inkomensregelingen - Inkomen 7.500 0 0 0 0
RotterdamPas onderbesteding 7190000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 719 0 0 0 0
Smart City00000

Economische ontwikkeling 0 - 500 - 500 - 500 0
Economische promotie 0 500 500 500 0
Specifieke uitkering Educatie00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 0 0 0 0 0
Specifieke Uitkering Sport 202000000

Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Stelpost compensatie extra kosten Jeugd als gevolg van Corona 2.8520000

Maatwerkdienstverlening 18- 2.852 0 0 0 0
Stelpost compensatie minder baten en extra lasten afvalinzameling 3.0140000

Afval - Grondstoffen 3.014 0 0 0 0
Stelpost compensatie omzetverlies Rotterdam inclusief en Magis 20210 2.000000

Begeleide participatie 0 2.000 0 0 0
Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond0- 500- 500- 500- 500

Wonen en bouwen 0 - 500 - 500 - 500 - 500
Stijgende zorgvraag0- 67.599- 11.695- 17.695- 24.695

Geëscaleerde zorg 18- 0 - 11.879 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 - 7.317 - 490 - 756 - 1.057
Maatwerkdienstverlening 18- 0 - 9.171 - 4.290 - 7.379 - 11.129
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 - 31.581 - 6.915 - 9.560 - 12.509
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 - 4.899 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 0 - 550 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 0 - 2.202 0 0 0
Terugdraaien formatiebesparing ICT00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 376 582 540 540
Begeleide participatie 0 138 195 183 183
Inkomensregelingen - Inkomen 0 - 130 - 572 - 724 - 724
Overhead - Concernondersteuning 0 - 384 - 205 0 0
Teruggave BTW-compensatiefonds (BCF) re-integratie uitgaven 2013 - 2019 8.6000000

Arbeidsparticipatie - Werk 8.600 0 0 0 0
Theater Zuidplein en de Doelen0- 2.080- 2.080- 2.080- 2.080

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 - 2.080 - 2.080 - 2.080 - 2.080
Tijdelijk wegvallen ESF-inkomsten Jongerenloket0- 600000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 - 600 0 0 0
Uitbreiding formatie0- 133- 133- 133- 133

Overhead - Audit & Control 0 - 105 - 105 - 105 - 105
Overhead - Concernondersteuning 0 - 28 - 28 - 28 - 28
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten00000

Belastingen overig 0 143 143 143 143
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 0 - 3 - 3 - 3 - 3
Overhead - Concernondersteuning 0 - 44 - 44 - 44 - 44
OZB niet-woningen 0 - 58 - 58 - 58 - 58
OZB woningen 0 - 38 - 38 - 38 - 38
Uitbreiding formatie vanwege hoger bijstandsvolume0- 9.219- 8.886- 6.731- 4.309

Arbeidsparticipatie - Werk 0 - 575 - 554 - 420 - 269
Inkomensregelingen - Inkomen 0 - 6.615 - 6.376 - 4.830 - 3.092
Overhead - Concernondersteuning 0 - 2.028 - 1.955 - 1.481 - 948
Uitbreiding formatie vanwege hogere raming bijstandsvolume (Berenschot)0- 1.900- 1.800- 1.380- 880

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 - 1.482 - 1.404 - 1.076 - 686
Overhead - Concernondersteuning 0 - 418 - 396 - 304 - 194
Uitbreidingen betaald parkeren00000

Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte0- 24- 652- 1.674- 3.113

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 - 24 - 241 - 499 - 493
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 - 411 - 1.175 - 2.620
Verbetering ondersteuning gebieden en wijken0- 150- 150- 150- 150

Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 0 - 150 - 150 - 150 - 150
Vergoeding UWV ziekte- en zwangerschapsverlof00000

Overhead - Audit & Control 0 0 0 0 0
Verlaging opbrengst Logiesbelasting 2020- 5.2000000

Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting - 5.200 0 0 0 0
Verwijderen incidenteel budget 20240000 1.905

Wonen en bouwen 0 0 0 0 1.905
Voor- en vroegschoolse educatie0- 4.400- 4.40000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 - 4.400 - 4.400 0 0
Voortzetten werkzaamheden Veiligheidshuis0- 704- 704- 704- 704

Overhead - Concernondersteuning 0 - 155 - 155 - 155 - 155
Wijkteams en Wmo-loketten 0 - 549 - 549 - 549 - 549
Vrijval bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 2.6000000

Wonen en bouwen 2.600 0 0 0 0
Vrijval stelpost indexatie 2020 1.5000000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 1.500 0 0 0 0
Totaal 113.046 - 79.367 - 25.324 - 20.459 - 23.045
Ramingsbijstellingen vermijdbaarBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Bestuursopdracht Vastgoed - Opgave water0- 1.302- 258 1.040 520

Beheer overige gebouwen en gronden 0 - 1.302 - 258 1.040 520
Bestuursopdracht vastgoed - strategische/integrale vastgoedsturing- 69- 590- 695 677 677

Sportbeleid en activering - 69 - 590 - 695 677 677
Bestuursopdracht Vastgoed – strategische/integrale vastgoedsturing- 69- 590- 695 677 677

Beheer overige gebouwen en gronden - 69 - 590 - 695 677 677
Citylab010 2.8000000

Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 2.800 0 0 0 0
Herverdelen budgetten00000

Afval - Grondstoffen 0 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Leges vergunning gebruik van de weg00000

Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Rotterdams Weerwoord00000

Riolering 0 0 0 0 0
Uitbreidingen tijden betaald parkeren0 2.000 2.000 2.000 2.000

Parkeerbelasting 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Totaal 2.662 - 482 352 4.394 3.874
Bezuinigingen/taakstellingenBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Amendement behoud Duimdrop00000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 154 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 154 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 - 461 0 0 0
Sportaccommodaties 0 154 0 0 0
Citylab010000 300 2.800

Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 0 0 0 300 2.800
Diverse ombuigingsmaatregelen0 1.700 1.700 1.900 1.900

Overhead - Concernondersteuning 0 1.700 1.700 1.900 1.900
Minder extra dienstverlening0 2.949 2.94900

Arbeidsparticipatie - Werk 0 953 953 0 0
Begeleide participatie 0 266 266 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 0 1.081 1.081 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 649 649 0 0
Ombuiging verkeer en vervoer 3500000

Openbaar vervoer 350 0 0 0 0
Ombuigingsvoorstellen Onderwijs 765 765 1.325 1.610 1.610

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 765 765 1.325 1.610 1.610
Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Ombuigingsvoorstellen Sport 680 540 960 960 960

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 200 540 960 960 960
Sportaccommodaties 300 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 180 0 0 0 0
Onderhoudsbudget buitenruimte00 3.00000

Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 3.000 0 0
Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond (2021)0 1.500000

Geëscaleerde zorg 18- 0 1.500 0 0 0
Totaal 1.795 7.454 9.934 4.770 7.270
IntensiveringenBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Aanpak racisme0- 1.200000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 - 1.200 0 0 0
Amendement diversiteitseis in de zorg0- 46000

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 - 46 0 0 0
Amendement intensivering ontwikkeling laagdrempelige opvoed- en relatieondersteuning0- 24000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 - 24 0 0 0
Amendement sleutelkluissysteem0- 66000

Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 - 66 0 0 0
Amendement stageplaatsen voor Rotterdamse jongeren0- 91000

Overhead - Concernondersteuning 0 - 91 0 0 0
Amendement startkapitaal duurzaam witgoedfonds0- 272000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 - 272 0 0 0
Amendement terrasvouchers Rotterdamse horeca0- 220000

Economische ontwikkeling 0 - 220 0 0 0
Amendement waarborg dierenambulance Rotterdam0- 50000

Wonen en bouwen 0 - 50 0 0 0
Amendementen koers van de stad0 769000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 769 0 0 0
Basisbudget Gebiedsontwikkeling000- 8.000- 4.000

Wonen en bouwen 0 0 0 - 8.000 - 4.000
continueren intensivering onderwijszorgarrangementen000- 1.800- 900

Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 - 515 - 257
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 - 1.140 - 570
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 - 145 - 73
Coronaaanpak Armoede en Schulden0- 800000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 - 800 0 0 0
Cultuurplan 2021-20240- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000
Digitale voorbeeldstad 20250- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000

Economische ontwikkeling 0 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000
Extra budget Gebiedsontwikkeling000- 2.000- 1.000

Wonen en bouwen 0 0 0 - 2.000 - 1.000
Goed huren en verhuren0- 4.190000

Wonen en bouwen 0 - 4.190 0 0 0
Herstelplan Economie korte termijn0- 2.755- 1.200- 1.2000

Economische ontwikkeling 0 - 2.605 - 1.200 - 1.200 0
Economische promotie 0 - 150 0 0 0
Iintensivering cameratoezicht000- 400- 200

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 - 400 - 200
Intensivering aanpak ondermijnende criminaliteit000- 4.400- 2.200

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 - 4.137 - 2.068
Overhead - Clusterondersteuning 0 0 0 - 263 - 132
Intensivering Duurzaamheid000- 10.000- 5.000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 - 10.000 - 5.000
Intensivering focuswijken000- 2.390- 1.195

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 - 2.243 - 1.121
Overhead - Clusterondersteuning 0 0 0 - 147 - 74
Intensivering versterken digitale weerbaarheid000- 500- 250

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 - 469 - 234
Overhead - Clusterondersteuning 0 0 0 - 31 - 16
Jongerenwerk grensoverschrijdend gedrag0- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 - 365 - 312 - 312 - 312
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000
Overhead - Concernondersteuning 0 - 35 - 88 - 88 - 88
Samenkracht en burgerparticipatie 0 - 600 - 600 - 600 - 600
Masterplan ouderen000- 130- 65

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 - 130 - 65
Nachtopvang bedden openbare geestelijke gezondheidszorg000- 2.000- 1.000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 - 2.000 - 1.000
Noodsteun Ahoy- 2.150- 3.150- 2.950- 9600

Beheer overige gebouwen en gronden - 2.150 - 3.150 - 2.950 - 960 0
Placemaking en opzetten campusorganisatie0- 400- 400- 400- 400

Economische promotie 0 - 400 - 400 - 400 - 400
Structureel maken van intensiveringen Kwetsbare Rotterdammers / Prestatie 010 / Statushouders uit coalitieakkoord000- 4.000- 2.000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 0 0 - 2.000 - 1.000
Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 - 2.000 - 1.000
Voortzetten intensivering handhaving000- 3.000- 3.000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 301 301
Begeleide participatie 0 0 0 84 84
Inkomensregelingen - Inkomen 0 0 0 - 2.659 - 2.659
Overhead - Clusterondersteuning 0 0 0 108 108
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 - 834 - 834
Totaal - 2.150 - 21.495 - 13.550 - 50.180 - 30.210
ReservesBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Actualisatie rente- 906 11.078 15.886 17.808 16.033

Treasury - 906 11.078 15.886 17.808 16.033
Algemene Reserve- 108.357 90.172 7.888 38.691 21.893

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen - 108.357 90.172 7.888 38.691 21.893
Bestemmingsreserve aanloopkosten depot Collectiegebouw00000

Musea - Cultuur 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Asielakkoord00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve AWBZ00000

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bodem00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Brexit00000

Economische promotie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Cloudkosten00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Co-financiering Europese projecten00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie00000

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 0 20 20 0 0
Wonen en bouwen 0 - 20 - 20 0 0
Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Rekenkamer00000

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie00000

Afval - Grondstoffen 0 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark00000

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Funderingen00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 6000000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 600 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP)00000

Beheer overige gebouwen en gronden - 100 0 0 0 0
Sportaccommodaties 100 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn00000

Afval - Grondstoffen 0 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Economische promotie - 100 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam00000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 - 60 - 60 - 60 - 60
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 - 3 - 3 - 3 - 3
Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 226 226 226 226
Sportaccommodaties 0 - 226 - 226 - 226 - 226
Treasury 0 340 403 427 509
Verkeer en vervoer - Beheer 0 - 152 - 148 - 171 - 166
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 - 63 - 58 - 54 - 139
Wonen en bouwen 0 - 62 - 134 - 139 - 141
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)00000

Treasury 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding en bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Lokaal Culturele Centra00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middeland00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Noodfonds00000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk - 150 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.150 0 0 0 0
Media - 300 0 0 0 0
Musea - Cultuur - 2.700 0 0 0 0
Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden00000

Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid00000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)00000

Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit00000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp00000

Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- - 363 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 363 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer00000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen00000

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Werklocaties00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Zomerakkoord00000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 0 0 0 0
Conversie centrale bestemmingsreserves00000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 0
Investerings Fonds Rotterdam - Sportaccommodaties intensivering00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve faciliteiten opvang00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Programma Pupillenbuurt00000

Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 0 0 0 0 0
Voorziening Warmtebedrijf Rotterdam00000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 0
Vrijval reserve in verband met andere middelen00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Totaal - 108.663 101.250 23.775 56.499 37.926