Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Hoofdlijnen Pagina 2

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen 2021-2024

Voortgang 2020

Collegetargets

Financieel beeld 2020-2024

Coalitieakkoord

Raadsbehandeling

Commissies

Leeswijzer