Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Organisatieontwikkeling Pagina 100

Organisatieontwikkeling

We werken voor Rotterdam en de Rotterdammers. En dat willen we goed doen.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de stad, bewoners, ondernemers en ook de gemeentelijke organisatie. De crisis biedt echter voor de organisatie ook kansen tot het versnellen op het gebied van huisvesting, thuiswerken en digitaal werken. Zo werken we al ruim 6 maanden thuis, ondersteund door ICT (een veilige digitale werkomgeving die mobiel werken en vergaderen faciliteert), Facilitair (verstrekking thuiswerkmiddelen), en HR (nieuwe vormen van opleidingen, vitaliteitsondersteuning). 

We willen meer ontmoeten, flexibeler werken en in de wijk aanwezig zijn.  Op die manier versterken we ook het opgave gestuurd werken vanuit en met de stad en de wijken. Dit wordt uitgewerkt in het spoor #AndersWerken. In komende rapportages wordt u van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

 

Bijlage

Stand van zaken Organisatievisie Stadsontwikkeling