Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Pagina 29

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image
image
image
image

Het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving draagt bij aan de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 1 Geen armoede, 2 Geen honger, 5 Gendergelijkheid, 10 Ongelijkheid verminderen. 

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.