Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Pagina 40

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image
image
image
image
image
image

Het programma Beheer van de stad draagt bij aan Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 6. Schoon water en sanitiair , 9. Industrie, innovatie en infrastructuur, 12. Verantwoorde consumptie en productie, 13. Klimaatactie, 14. Leven in het water en 15. Leven op het land.

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.