Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Pagina 112

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image
image
image

Het programma Energietransitie draagt bij aan:

 • SDG 1 Geen Armoede
 • SDG 3 Goede gezondheid en welzijn       
 • SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 8 Waardig werk en economische groei       
 • SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur     
 • SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie             
 • SDG 13 Klimaatactie
 • SDG 14 Leven in het water           
 • SDG 15 Leven op het land              
 • SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.