Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Reserves Pagina 119

Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Vermogensspecificatie reserves

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken zijn het verloop van 2022 en een algemene toelichting per reserve te zien.

Het voorstel voor de bestemming van het resultaat 2021 is nog niet verwerkt in de vermogensspecificatie reserves.