Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Commissies Pagina 10

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

Metropool Regio Rotterdam Den Haag [MRDH) (inhoudelijk)

Haven (inhoudelijk)

Economie:

Horeca

Toerisme

• Evenementen

Mobiliteit:

• Parkeren:

Verkeersveiligheid:

Energietransitie:

Duurzaamheid:

• Luchthaven

Commissie Veiligheid en Bestuur

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

  • Radicalisering
  • (Inter)nationale betrekkingen
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (bestuurlijk)
  • Gebiedsgerichte programma's
  • Kleine kernen

Commissie tot Onderzoek van de Rekening

Het onderzoek richt zich op de ordelijkheid van het (financieel) beheer, alsmede op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de begrotingsuitvoering. De commissie baseert haar onderzoek op de (concept-)gemeenterekening, de rekeningen van de individuele gemeentelijke diensten en kostenplaatsen en de bevindingen van de (externe) accountant. De COR bestaat uit maximaal vijf leden die door de raad uit zijn midden worden benoemd. Op dit moment zijn er geen specifieke taakvelden die worden besproken in deze commissie.