Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Hoofdlijnen Pagina 2

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen 2022-2025

Voortgang 2022

Collegetargets

Financieel beeld 2022-2026

Coalitieakkoord

Raadsbehandeling

Commissies

Leeswijzer