Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Effecten en maatregelen Covid-19 in 2021 Pagina 104

Effecten en maatregelen Covid-19

Nederland startte het jaar 2022 in een lockdown. Ondanks de aanwezigheid van de vaccins en de verbeterde kennis van het Covid-19 virus zorgde de opkomst van de nieuwe Omikron variant voor veel onzekerheid aan het einde van 2021. Het aantal nieuwe besmettingen steeg volgens de GGD tot tienduizenden besmettingen per dag in februari en begin maart. Ondanks het hoge aantal besmettingen werden er minder mensen ziek door corona en was het mogelijk om versoepelingen door te voeren.

Vanaf 18 februari is het aantal coronamaatregelen stapsgewijs afgebouwd, waaronder het dragen van mondkapjes, de 1,5 meter afstandsregel, het gebruik van het coronatoegangsbewijs, het thuiswerkadvies, de beperkingen in openingstijden en de regels rondom het testen en de quarantaineregels. Op 15 maart is afscheid genomen van de meeste maatregelen maar golden er nog wel diverse adviezen.

Vanwege het beëindigen van de contactbeperkende maatregelen zijn diverse vanuit het rijk voor corona opgerichte financiële regelingen en steunmaatregelen niet meer benodigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelf zelfstandige ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zijn eind 2021 stopgezet en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in 2022. Zelfstandigen en ondernemers die financiële steun nodig hebben kunnen gebruik maken van bestaande regelingen.

We zien dat als gevolg van het beëindigen van de contactbeperkende maatregelen dat het openbare leven en de bedrijvigheid weer helemaal op gang komt. De kans dat er nieuwe varianten van het Coronavirus opkomen, die nieuwe maatregelen noodzakelijk maken, blijft echter aanwezig. Het uiteindelijke effect op de gemeentelijke begroting voor 2022 blijft dan ook lastig te bepalen.

Er is nog geen beeld voor de gemeente van de financiële effecten (gemiste baten, hogere lasten) als gevolg van de lockdown aan het begin van 2022. Vanuit bijvoorbeeld de GGD's zijn er in deze periode nog forse kosten geweest voor het vaccineren en testen van mensen. Tevens blijft er een basis testcapaciteit actief om snel te kunnen schakelen bij een toename van het aantal besmettingen. Het blijft echter onduidelijk in hoeverre het rijk in 2022 en in de verder toekomst corona gerelateerde lasten en gemiste baten gaat compenseren.