Jaarstukken 2018

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Financiën Pagina 84

Financiën overzicht

Balans

Financiële kengetallen

Grondslagen

Overzicht van baten en lasten

Samenvatting bijstellingen

SiSa verantwoording

Verantwoording WNT