Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Raadsbehandeling Pagina 7

Raadsbehandeling

Raadsbesluit

Het raadsbesluit over de Jaarstukken 2020 is hier te vinden.

De link volgt na de raadsbehandeling op 17 juni.

Moties en amendementen

Link volgt na de raadsbehandeling.