Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Concernhuisvesting en facilitair Pagina 99

Concernhuisvesting en facilitair

Door de coronasituatie is de ontwikkeling van de huisvesting overgegaan in het spoor Anders Werken. Digitalisering, ontmoeten, verbinden met de stad (o.a. wijkhubs) en thuiswerken zijn belangrijke pijlers voor aanpassingen in de huisvesting.

De voor 2020 geplande uitbreiding van vaste werkplekken is vervangen door uitbreiding in aanlandplekken, hybride vergaderruimtes, ontmoetings- en thuiswerkmogelijkheden.

De gemeentelijke locaties zijn met anderhalvemetermaatregelen ingericht. De crisisorganisatie is gefaciliteerd en er zijn thuiswerkmiddelen verstrekt. Een deel van de onderhoudswerkzaamheden kon niet worden uitgevoerd en is met budget van 2020 doorgeschoven naar 2021. Corona leidt op diverse plaatsen in de bedrijfsvoering tot extra kosten, maar bij concernhuisvesting zijn er per saldo minder kosten gemaakt. Vanwege de Bestuursopdracht Vastgoed is een eerste concept Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting 2021-2030 opgesteld. 

De ontwikkeling van het onderdeel ‘beveiliging’ naar een professionele, zelfbewuste en ontwikkelingsgerichte afdeling loopt. Het doel is meer inzet van techniek en meer beveiligers in eigen dienst te hebben, in plaats van externe inhuur.

In toenemende mate draagt concernhuisvesting bij aan duurzaamheid en circulariteit, zoals bij het circulair maken van de locatie Kleinpolderplein, het voorkomen en benutten van ‘waste’- stromen in de catering. Ook zijn waterloze urinoirs geplaatst.