Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Gebeurtenissen na balansdatum Pagina 143

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die bij deze jaarrekening relevant zijn, naast de gebeurtenissen die worden benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.