Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

SiSa-verantwoording Pagina 146

SiSa-verantwoording

SiSa staat voor Single information, Single audit. SiSa is de manier waarop gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks verantwoording afleggen over de besteding van specifieke uitkeringen. Hieronder is de SiSa-bijlage gepresenteerd. Door op het informatie-icoon te klikken krijg je inzicht in de ingevulde indicatoren van de betreffende SiSa-uitkering.

VerstrekkerUitkeringscodeSpecifieke uitkeringOntvanger
JenVA5Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorismeGemeenten

Indicator: A5/01 1 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;
Indicator: A5/02 1 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Ja
Indicator: A5/03 1 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 0
Indicator: A5/04 1 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 172.430
Indicator: A5/05 1 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A5/06 1 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie  
Indicator: A5/01 2 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;
Indicator: A5/02 2 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Nee
Indicator: A5/03 2 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 8.395
Indicator: A5/04 2 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 40.669
Indicator: A5/05 2 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A5/06 2 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie De kosten zijn lager uitgevallen dan was begroot, maar wel is vrijwel alles uitgevoerd (door corona is een beperkt aantal activiteiten doorgeschoven naar 2021).
Indicator: A5/01 3 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;
Indicator: A5/02 3 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Nee
Indicator: A5/03 3 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 48.096
Indicator: A5/04 3 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 80.611
Indicator: A5/05 3 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A5/06 3 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Er is een kleine overschrijding gerealiseerd van ca €10.000. Kosten voor bijeenkomsten en trainingen zijn o.a. hoger gebleken door duurdere, grotere locaties (i.v.m. corona-maatregelen).
Indicator: A5/01 4 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;
Indicator: A5/02 4 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Ja
Indicator: A5/03 4 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ -427
Indicator: A5/04 4 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 29.977
Indicator: A5/05 4 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A5/06 4 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie  
Indicator: A5/01 5 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;
Indicator: A5/02 5 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Ja
Indicator: A5/03 5 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ -18.653
Indicator: A5/04 5 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 177.650
Indicator: A5/05 5 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A5/06 5 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie  
Indicator: A5/01 6 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.
Indicator: A5/02 6 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Ja
Indicator: A5/03 6 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ -20.928
Indicator: A5/04 6 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 29.929
Indicator: A5/05 6 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A5/06 6 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie  
Indicator: A5/07   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Ja
Indicator: A5/08   Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
JenVA6Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)Gemeenten

Indicator: A6/01   Aard controle R Totale besteding (jaar T) € 707.346
Indicator: A6/02   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 750.680
Indicator: A6/03   Aard controle n.v.t. Totale cofinanciering (t/m jaar T)  € 100.000
Indicator: A6/04   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: A6/05 1 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)
Indicator: A6/06 1 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 1 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 2 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Schoon Schip
Indicator: A6/06 2 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 2 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 3 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Project Citysteward
Indicator: A6/06 3 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 3 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 4 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Uitvoering actieprogramma Veiligheid in en om scholen
Indicator: A6/06 4 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 4 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 5 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Project Schaduwzijde drugsgebruik
Indicator: A6/06 5 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 5 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 6 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Project Vadercentrum
Indicator: A6/06 6 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 6 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 7 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Project Join the Club
Indicator: A6/06 7 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 7 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 8 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Pilot Ervaringsdeskundigen
Indicator: A6/06 8 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 8 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 9 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Project LOVITURA
Indicator: A6/06 9 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 9 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 10 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Voorlichting Criminele Uitbuiting
Indicator: A6/06 10 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 10 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
Indicator: A6/05 11 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer Project City24 - Over leven in IJsselmonde
Indicator: A6/06 11 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Nee
Indicator: A6/07 11 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht  
JenVA7Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhavingGemeenten

Indicator: A7/01   Aard controle R Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) € 0
Indicator: A7/02   Aard controle R Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) € 564.715
Indicator: A7/03   Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Ja
Indicator: A7/04   Aard controle n.v.t. Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Nee
Indicator: A7/05   Aard controle n.v.t. Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld   
JenVA9Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021Gemeenten

Indicator: A9/01 1 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;
Indicator: A9/02 1 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Ja
Indicator: A9/03 1 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 234.000
Indicator: A9/04 1 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 234.000
Indicator: A9/05 1 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A9/06 1 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie  
Indicator: A9/01 2 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;
Indicator: A9/02 2 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Nee
Indicator: A9/03 2 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 67.868
Indicator: A9/04 2 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 67.868
Indicator: A9/05 2 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Ja
Indicator: A9/06 2 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Het resterende budget van B2. Versterking MAR/ GER mag meegenomen worden naar 2022. Dit betreft € 28.017,-
Indicator: A9/01 3 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;
Indicator: A9/02 3 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Ja
Indicator: A9/03 3 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 80.436
Indicator: A9/04 3 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 80.436
Indicator: A9/05 3 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A9/06 3 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie  
Indicator: A9/01 4 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;
Indicator: A9/02 4 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Ja
Indicator: A9/03 4 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 37.740
Indicator: A9/04 4 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 37.740
Indicator: A9/05 4 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A9/06 4 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie  
Indicator: A9/01 5 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;
Indicator: A9/02 5 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Nee
Indicator: A9/03 5 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 151.508
Indicator: A9/04 5 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 151.508
Indicator: A9/05 5 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Ja
Indicator: A9/06 5 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Het resterende budget van F1. Weerbaarheid en F2. Weerbaarheidstrainingen voor jongeren mag meegenomen worden naar 2022. Dit betreft € 15.527,-
Indicator: A9/01 6 Aard controle n.v.t. Naam hoofdcategorie Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.
Indicator: A9/02 6 Aard controle D1 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Ja
Indicator: A9/03 6 Aard controle R Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
€ 25.000
Indicator: A9/04 6 Aard controle R Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
€ 25.000
Indicator: A9/05 6 Aard controle n.v.t. Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Nee
Indicator: A9/06 6 Aard controle n.v.t. Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie  
Indicator: A9/07   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: A9/08   Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
JenVA10Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghoudersGemeenten

Indicator: A10/01   Aard controle R Besteding aan beleidsdoelstelling (jaar T)?  € 0
Indicator: A10/02   Aard controle R Cumulatieve besteding aan beleidsdoelstelling (t/m jaar T)  € 0
Indicator: A10/03   Aard controle n.v.t. Huisvesting gerealiseerd in (jaar T)? (Ja/Nee) Nee
Indicator: A10/04   Aard controle n.v.t. Toelichting als bij één van de vorige indicatoren “nee” is ingevuld  In 2021 zijn geen uitgaven geweest in het kader van de subsidieregeling huisvesting grote gezinnen van statushouders. De uitgaven zullen plaats vinden in 2022.
Indicator: A10/05   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Ja
JenVA12BIncidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzenVeiligheidsregio's

Indicator: A12B/01   Aard controle n.v.t. Naam veiligheidsregio Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Indicator: A12B/02   Aard controle R Besteding (jaar T)  € 518.970
Indicator: A12B/03   Aard controle n.v.t. Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)  Ja
Indicator: A12B/04   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 518.970
Indicator: A12B/05   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
FINB2Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiekGemeenten

Indicator: B2/01   Aard controle R Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 € 0
Indicator: B2/02   Aard controle R Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) 8756
Indicator: B2/03   Aard controle R Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) 8810
Indicator: B2/04   Aard controle R Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) € 1.247.462
Indicator: B2/05   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c  (artikel 3) € 1.247.462
Indicator: B2/06   Aard controle n.v.t. Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021). Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee
Indicator: B2/07   Aard controle n.v.t. Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021). Nee: indicator B2/13 en B2/14  / Ja: indicator B2/21 en B2/22. Nee
Indicator: B2/08   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: B2/09   Aard controle D2 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) 788
Indicator: B2/10   Aard controle n.v.t. Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) 788
Indicator: B2/11   Aard controle R Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) € 1.705.462
Indicator: B2/12   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) € 1.705.462
Indicator: B2/13   Aard controle R Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3). Keuze werkelijke kosten € 1.088.473
Indicator: B2/14   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3). Keuze werkelijke kosten € 1.088.473
Indicator: B2/15   Aard controle R Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden  
Indicator: B2/16   Aard controle n.v.t. Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)   
Indicator: B2/17   Aard controle R Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak  
Indicator: B2/18   Aard controle n.v.t. Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)   
Indicator: B2/19   Aard controle R Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten  
Indicator: B2/20   Aard controle n.v.t. Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)   
Indicator: B2/21   Aard controle R Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)  
Indicator: B2/22   Aard controle n.v.t Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel)  gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)   
BZKC1Regeling specifieke uitkering Reductie EnergiegebruikGemeenten

Indicator: C1/01   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Ja
Indicator: C1/02   Aard controle n.v.t. Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) 5.404
Indicator: C1/03   Aard controle n.v.t. Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) 5.404
Indicator: C1/04 1 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer per project 2019-622437
Indicator: C1/05 1 Aard controle R Besteding (jaar T) per project € 470.421
Indicator: C1/06 1 Aard controle n.v.t. Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Nee
Indicator: C1/07 1 Aard controle R Besteding (jaar T) aan afwijkingen 0
Indicator: C1/08 1 Aard controle n.v.t. Kopie projectnaam/nummer 2019-622437
Indicator: C1/09 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) € 470.421
Indicator: C1/10 1 Aard controle n.v.t. Toelichting op afwijkingen Minder VvE's bereikt met energiebespaaradvies dan gehoopt.
Indicator: C1/11 1 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Ja
BZKC8Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Project MainportontwikkelingGemeenten

Indicator: C8/01 1 Aard controle R Besteding (jaar T)  € 4.010.269
Indicator: C8/02 1 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Ja
BZKC9Specifieke uitkering woningbouwimpulsGemeenten

Indicator: C9/01 1 Aard controle n.v.t. Projectnaamnummer Noordrand Zuiderpark / 2020-0000079886
Indicator: C9/02 1 Aard controle n.v.t. Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) Ja
Indicator: C9/03 1 Aard controle n.v.t. Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) 0
Indicator: C9/04 1 Aard controle n.v.t. Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Nee
Indicator: C9/05 1 Aard controle R Totale besteding (jaar T) € 11.404.537
Indicator: C9/06 1 Aard controle n.v.t. Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Nee
Indicator: C9/01 2 Aard controle n.v.t. Projectnaamnummer Feyenoord City / 2020-0000079786
Indicator: C9/02 2 Aard controle n.v.t. Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) Ja
Indicator: C9/03 2 Aard controle n.v.t. Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) 0
Indicator: C9/04 2 Aard controle n.v.t. Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Nee
Indicator: C9/05 2 Aard controle R Totale besteding (jaar T) € 2.846.750
Indicator: C9/06 2 Aard controle n.v.t. Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Nee
Indicator: C9/01 3 Aard controle n.v.t. Projectnaamnummer Codrico Ontwikkeling 2021-0000093292
Indicator: C9/02 3 Aard controle n.v.t. Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) Ja
Indicator: C9/03 3 Aard controle n.v.t. Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) 0
Indicator: C9/04 3 Aard controle n.v.t. Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Ja
Indicator: C9/05 3 Aard controle R Totale besteding (jaar T)  
Indicator: C9/06 3 Aard controle n.v.t. Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht  
Indicator: C9/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie projectnaam/ nummer Noordrand Zuiderpark / 2020-0000079886
Indicator: C9/08 1 Aard controle n.v.t. Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan Maatregel Verplaatsen/verwerven Humanitas pand heeft in 2021 plaatsgevonden. Dit wijkt af van de planning in de aanvraag. Dit is gemeld bij de contactpersonen BZK.
Indicator: C9/09 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 11.404.537
Indicator: C9/10 1 Aard controle R Realisatie afwijkingen in (jaar T) € 0
Indicator: C9/11 1 Aard controle R Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T)  
Indicator: C9/12 1 Aard controle R Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag   
Indicator: C9/07 2 Aard controle n.v.t. Kopie projectnaam/ nummer Feyenoord City / 2020-0000079786
Indicator: C9/08 2 Aard controle n.v.t. Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan Specifieke maatregelen, aantal werkzaamheden lopen achter en worden in 2022 opgepakt
Indicator: C9/09 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 2.846.750
Indicator: C9/10 2 Aard controle R Realisatie afwijkingen in (jaar T) € 0
Indicator: C9/11 2 Aard controle R Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T)  
Indicator: C9/12 2 Aard controle R Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag   
Indicator: C9/07 3 Aard controle n.v.t. Kopie projectnaam/ nummer Codrico Ontwikkeling 2021-0000093292
Indicator: C9/08 3 Aard controle n.v.t. Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan Geen maatregelen begroot in 2021
Indicator: C9/09 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C9/10 3 Aard controle R Realisatie afwijkingen in (jaar T) € 0
Indicator: C9/11 3 Aard controle R Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T) € 0
Indicator: C9/12 3 Aard controle R Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag  € 0
Indicator: C9/13 1 Aard controle n.v.t. Kopie projectnaam/ nummer Noordrand Zuiderpark / 2020-0000079886
Indicator: C9/14 1 Aard controle R Actualisatie financieel tekort project  
Indicator: C9/15 1 Aard controle R Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 659.521
Indicator: C9/16 1 Aard controle n.v.t. Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) Ja
Indicator: C9/17 1 Aard controle n.v.t. Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) 0
Indicator: C9/18 1 Aard controle n.v.t. Project afgerond (ja/nee) Nee
Indicator: C9/13 2 Aard controle n.v.t. Kopie projectnaam/ nummer Feyenoord City / 2020-0000079786
Indicator: C9/14 2 Aard controle R Actualisatie financieel tekort project  
Indicator: C9/15 2 Aard controle R Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 9.822.755
Indicator: C9/16 2 Aard controle n.v.t. Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) Ja
Indicator: C9/17 2 Aard controle n.v.t. Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) 0
Indicator: C9/18 2 Aard controle n.v.t. Project afgerond (ja/nee) Nee
Indicator: C9/13 3 Aard controle n.v.t. Kopie projectnaam/ nummer Codrico Ontwikkeling 2021-0000093292
Indicator: C9/14 3 Aard controle R Actualisatie financieel tekort project  
Indicator: C9/15 3 Aard controle R Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 625.738
Indicator: C9/16 3 Aard controle n.v.t. Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) Ja
Indicator: C9/17 3 Aard controle n.v.t. Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) 0
Indicator: C9/18 3 Aard controle n.v.t. Project afgerond (ja/nee) Nee
Indicator: C9/19   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
BZKC10Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverleningGemeenten en provincies

Indicator: C10/01 1 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 145.635
Indicator: C10/02 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd € 145.635
Indicator: C10/03 1 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)  Nee
Indicator: C10/04 1 Aard controle n.v.t. Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Nee
Indicator: C10/05 1 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten Vertraging door corona en via beschikking BZK uitstel gekregen
Indicator: C10/01 2 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 114.113
Indicator: C10/02 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd € 114.113
Indicator: C10/03 2 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)  Nee
Indicator: C10/04 2 Aard controle n.v.t. Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Nee
Indicator: C10/05 2 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten Project onderhanden; het loopt tot 31-05-2022
BZKC30Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e rondeGemeenten

Indicator: C30/01   Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 129.885
Indicator: C30/02   Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen € 129.885
Indicator: C30/03   Aard controle D2 Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk 0
Indicator: C30/04   Aard controle D2 Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk 0
Indicator: C30/05   Aard controle n.v.t. Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) Ja
Indicator: C30/06   Aard controle n.v.t. Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten   
Indicator: C30/07   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
BZKC31Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen Gemeenten

Indicator: C31/01   Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C31/02   Aard controlen n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C31/03   Aard controle n.v.t. Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging € 0
Indicator: C31/04   Aard controle n.v.t. Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Het project Hoogvliet is later opgestart dan verwacht, de ontwikkelaar heeft later het contract getekend.
Indicator: C31/05   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
BZKC32Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholenGemeenten

Indicator: C32/01 1 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21_01108500
Indicator: C32/02 1 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 1 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 1 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) ivm bezwaarschriftprocedure uitvoering vertraagd, waarschijnlijke start bouwactiviteiten voor 31-8-2022
Indicator: C32/06 1 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 2 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02282391
Indicator: C32/02 2 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 2 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 2 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 2 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 3 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02282397
Indicator: C32/02 3 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 3 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 3 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 3 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 4 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02339219
Indicator: C32/02 4 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 4 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 4 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 4 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 4 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 5 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02339832
Indicator: C32/02 5 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 5 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 5 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 5 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 5 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 6 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02339844
Indicator: C32/02 6 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 6 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 6 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 6 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 6 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 7 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02340016
Indicator: C32/02 7 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 7 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 7 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 7 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 7 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 8 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02340029
Indicator: C32/02 8 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 8 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 8 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 8 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 8 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 9 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02340911
Indicator: C32/02 9 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 9 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 9 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 9 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 9 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 10 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02341011
Indicator: C32/02 10 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 10 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 10 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 10 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 10 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 11 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-2-02385400
Indicator: C32/02 11 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 11 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 11 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 11 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 11 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 12 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00766478
Indicator: C32/02 12 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 12 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 12 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 12 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 12 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 13 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00773183
Indicator: C32/02 13 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 13 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 13 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 13 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 13 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 14 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00774051
Indicator: C32/02 14 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 14 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 14 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 14 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 14 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 15 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00791716
Indicator: C32/02 15 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 15 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 15 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 15 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 15 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 16 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00791794
Indicator: C32/02 16 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 16 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 16 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 16 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 16 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 17 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00791800
Indicator: C32/02 17 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 17 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 17 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 17 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 17 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 18 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00791820
Indicator: C32/02 18 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 18 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 18 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 18 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 18 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 19 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00792261
Indicator: C32/02 19 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 19 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 19 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 19 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 19 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 20 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00792732
Indicator: C32/02 20 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 20 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 20 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 20 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 20 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 21 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00792745
Indicator: C32/02 21 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 21 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 21 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 21 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 21 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 22 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00797682
Indicator: C32/02 22 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 22 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 22 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 22 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) waarschijnlijke start werkzaamheden startwerkzaamheden zomer 2022
Indicator: C32/06 22 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 23 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00797692
Indicator: C32/02 23 Aard controle R Besteding (jaar T) € 154.516
Indicator: C32/03 23 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 154.516
Indicator: C32/04 23 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Ja
Indicator: C32/05 23 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) nvt
Indicator: C32/06 23 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 24 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00801071 
Indicator: C32/02 24 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 24 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 24 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 24 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Uitvoering vertraagd, waarschijnlijke start bouwactiviteiten zomer 2022
Indicator: C32/06 24 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 25 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00804028 
Indicator: C32/02 25 Aard controle R Besteding (jaar T) € 152.528
Indicator: C32/03 25 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 152.528
Indicator: C32/04 25 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Ja
Indicator: C32/05 25 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) nvt
Indicator: C32/06 25 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 26 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00874325
Indicator: C32/02 26 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 26 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 26 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 26 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Uitstel gevraagd ivm huisvestingsontwikkelingen
Indicator: C32/06 26 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 27 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00874337
Indicator: C32/02 27 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 27 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 27 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 27 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Uitstel gevraagd ivm huisvestingsontwikkelingen
Indicator: C32/06 27 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 28 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00896233
Indicator: C32/02 28 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 28 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 28 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 28 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Uitvoering vertraagd, waarschijnlijke start bouwactiviteiten zomer 2022
Indicator: C32/06 28 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 29 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-01021370
Indicator: C32/02 29 Aard controle R Besteding (jaar T) € 10.573
Indicator: C32/03 29 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 10.573
Indicator: C32/04 29 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Ja
Indicator: C32/05 29 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) nvt
Indicator: C32/06 29 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 30 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-01217751
Indicator: C32/02 30 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 30 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 30 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 30 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Uitvoering vertraagd, waarschijnlijke start bouwactiviteiten zomer 2022
Indicator: C32/06 30 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 31 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-01243980
Indicator: C32/02 31 Aard controle R Besteding (jaar T) € 10.189
Indicator: C32/03 31 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 10.189
Indicator: C32/04 31 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Ja
Indicator: C32/05 31 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) nvt
Indicator: C32/06 31 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 32 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-01621932
Indicator: C32/02 32 Aard controle R Besteding (jaar T) € 86.779
Indicator: C32/03 32 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 86.779
Indicator: C32/04 32 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Ja
Indicator: C32/05 32 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) nvt
Indicator: C32/06 32 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 33 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00801063
Indicator: C32/02 33 Aard controle R Besteding (jaar T) 11811
Indicator: C32/03 33 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) 11811
Indicator: C32/04 33 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Ja
Indicator: C32/05 33 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) nvt
Indicator: C32/06 33 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/01 34 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer /naam SUVIS21-00791928
Indicator: C32/02 34 Aard controle R Besteding (jaar T) € 0
Indicator: C32/03 34 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: C32/04 34 Aard controle D2 Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Nee
Indicator: C32/05 34 Aard controle n.v.t. Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Beschikking ingetrokken
Indicator: C32/06 34 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
BZKC41BRegeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouwSiSa tussen medeoverheden

Indicator: C41B/01 1 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen 030008 Provincie Zuid-Holland
Indicator: C41B/02 1 Aard controle R Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise  € 0
Indicator: C41B/03 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise  € 0
Indicator: C41B/04 1 Aard controle R Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 0
Indicator: C41B/05 1 Aard controle n.v.t. Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen 0
Indicator: C41B/06 1 Aard controle n.v.t. Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen  0
Indicator: C41B/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie provinciecode 030008 Provincie Zuid-Holland
Indicator: C41B/08 1 Aard controle n.v.t. Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd  0
Indicator: C41B/09 1 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
BZKC43Regeling reductie energiegebruik woningenGemeenten

Indicator: C43/01   Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer/naam 2020-00450034/RREW
Indicator: C43/02   Aard controle R Besteding (jaar T) € 2.500
Indicator: C43/03   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 2.500
Indicator: C43/04   Aard controle n.v.t. Aantal bereikte woningen 0
Indicator: C43/05   Aard controle n.v.t. Toelichting  
Indicator: C43/06   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
BZKC47VolkshuisvestingGemeenten

Indicator: C47/01 1 Aard controle n.v.t. Deelplannaam Hillesluis Feyenoord (100022542)
Indicator: C47/02 1 Aard controle n.v.t Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T) 0
Indicator: C47/03 1 Aard controle n.v.t. Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T) 0
Indicator: C47/04 1 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T) 0
Indicator: C47/05 1 Aard controle R Besteding (jaar T) - per deelplan € 0
Indicator: C47/06 1 Aard controle R Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 € 0
Indicator: C47/01 2 Aard controle n.v.t. Deelplannaam Oud Charlois Tarwewijk
Indicator: C47/02 2 Aard controle n.v.t Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T) 0
Indicator: C47/03 2 Aard controle n.v.t. Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T) 0
Indicator: C47/04 2 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T) 0
Indicator: C47/05 2 Aard controle R Besteding (jaar T) - per deelplan € 0
Indicator: C47/06 2 Aard controle R Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 € 0
Indicator: C47/01 3 Aard controle n.v.t. Deelplannaam Carnisse (100022302)
Indicator: C47/02 3 Aard controle n.v.t Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T) 0
Indicator: C47/03 3 Aard controle n.v.t. Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T) 0
Indicator: C47/04 3 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T) 0
Indicator: C47/05 3 Aard controle R Besteding (jaar T) - per deelplan € 86.441
Indicator: C47/06 3 Aard controle R Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 € 86.441
Indicator: C47/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie deelplannaam Hillesluis Feyenoord (100022542)
Indicator: C47/08 1 Aard controle R Totale opbrengsten (jaar T) per deelplan 0
Indicator: C47/09 1 Aard controle R Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 0
Indicator: C47/10 1 Aard controle R Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan € 68.977
Indicator: C47/07 2 Aard controle n.v.t. Kopie deelplannaam Oud Charlois Tarwewijk
Indicator: C47/08 2 Aard controle R Totale opbrengsten (jaar T) per deelplan 0
Indicator: C47/09 2 Aard controle R Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 0
Indicator: C47/10 2 Aard controle R Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan € 0
Indicator: C47/07 3 Aard controle n.v.t. Kopie deelplannaam Carnisse (100022302)
Indicator: C47/08 3 Aard controle R Totale opbrengsten (jaar T) per deelplan 0
Indicator: C47/09 3 Aard controle R Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 0
Indicator: C47/10 3 Aard controle R Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan € 1.815.451
Indicator: C47/11   Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
Indicator: C47/12   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
BZKC51Aardgasvrije wijken i.h.k.v. het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)Gemeenten

Indicator: C51/01   Aard controle R Besteding proceskosten over totale aanvraag (blok 3 uit begroting) (jaar T) € 0
Indicator: C51/02   Aard controle n.v.t. Cumulatieve proceskosten over totale aanvraag (blok 3 uit begroting) (t/m jaar T) € 0
Indicator: C51/03   Aard controle n.v.t. Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) (Indicator 04 verplicht als hier Nee wordt ingevuld)  Ja
Indicator: C51/04   Aard controle n.v.t. Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten  
Indicator: C51/05   Aard controle n.v.t. Besteding proceskosten over totale aanvraag (jaar T) € 0
Indicator: C51/06   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: C51/07 1 Aard controle n.v.t. Projectnaam Pendrecht
Indicator: C51/08 1 Aard controle R Besteding activiteiten (blok 1 begroting) (jaar T) € 0
Indicator: C51/09 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding activiteiten (blok 1 begroting) (t/m jaar T)  € 0
Indicator: C51/10 1 Aard controle R Onrendabele kosten (blok 2 begroting) (jaar T) € 0
Indicator: C51/11 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve onrendabele kosten (blok 2 begroting) (t/m jaar T) € 0
Indicator: C51/12 1 Aard controle D Kosten zijn aantoonbaar niet besteed aan afspraken die voort komen uit de regeling aardgasvrije wijken (ja/nee) Niet van toepassing
Indicator: C51/07 2 Aard controle n.v.t. Projectnaam Reyenoord
Indicator: C51/08 2 Aard controle R Besteding activiteiten (blok 1 begroting) (jaar T) € 0
Indicator: C51/09 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding activiteiten (blok 1 begroting) (t/m jaar T)  € 0
Indicator: C51/10 2 Aard controle R Onrendabele kosten (blok 2 begroting) (jaar T) € 0
Indicator: C51/11 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve onrendabele kosten (blok 2 begroting) (t/m jaar T) € 0
Indicator: C51/12 2 Aard controle D Kosten zijn aantoonbaar niet besteed aan afspraken die voort komen uit de regeling aardgasvrije wijken (ja/nee) Niet van toepassing
Indicator: C51/07 3 Aard controle n.v.t. Projectnaam NPRZ buiten de gebiedsaanpakken
Indicator: C51/08 3 Aard controle R Besteding activiteiten (blok 1 begroting) (jaar T) € 0
Indicator: C51/09 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding activiteiten (blok 1 begroting) (t/m jaar T)  € 0
Indicator: C51/10 3 Aard controle R Onrendabele kosten (blok 2 begroting) (jaar T) Niet van toepassing
Indicator: C51/11 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve onrendabele kosten (blok 2 begroting) (t/m jaar T) Niet van toepassing
Indicator: C51/12 3 Aard controle D Kosten zijn aantoonbaar niet besteed aan afspraken die voort komen uit de regeling aardgasvrije wijken (ja/nee) Nee
BZKC56Regeling huisvesting aandachtsgroepenGemeenten

Indicator: C56/01 1 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer RHA2021-02301107
Indicator: C56/02 1 Aard controle n.v.t Projectnaam   Beverwaard meewoonstudenten
Indicator: C56/03 1 Aard controle R Besteding (jaar T) per project € 0
Indicator: C56/04 1 Aard controle R Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per project € 0
Indicator: C56/05 1 Aard controle n.v.t. Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) 0
Indicator: C56/06 1 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) 0
Indicator: C56/01 2 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer RHA2021-02327979
Indicator: C56/02 2 Aard controle n.v.t Projectnaam   Hoek van Holland (Stichting
Ontmoeting)
Indicator: C56/03 2 Aard controle R Besteding (jaar T) per project € 0
Indicator: C56/04 2 Aard controle R Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per project € 0
Indicator: C56/05 2 Aard controle n.v.t. Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) 0
Indicator: C56/06 2 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) 0
Indicator: C56/01 3 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer RHA2021-02327991
Indicator: C56/02 3 Aard controle n.v.t Projectnaam   Talingstraat
Indicator: C56/03 3 Aard controle R Besteding (jaar T) per project € 0
Indicator: C56/04 3 Aard controle R Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per project € 0
Indicator: C56/05 3 Aard controle n.v.t. Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) 0
Indicator: C56/06 3 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) 0
Indicator: C56/01 4 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer RHA2021-02329052
Indicator: C56/02 4 Aard controle n.v.t Projectnaam   Doorstroom Rotterdam
Indicator: C56/03 4 Aard controle R Besteding (jaar T) per project € 0
Indicator: C56/04 4 Aard controle R Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per project € 0
Indicator: C56/05 4 Aard controle n.v.t. Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) 0
Indicator: C56/06 4 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) 0
Indicator: C56/01 5 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer RHA2021-02330987
Indicator: C56/02 5 Aard controle n.v.t Projectnaam   Flexwonen Nesselande
Indicator: C56/03 5 Aard controle R Besteding (jaar T) per project € 0
Indicator: C56/04 5 Aard controle R Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per project € 0
Indicator: C56/05 5 Aard controle n.v.t. Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) 0
Indicator: C56/06 5 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) 0
Indicator: C56/01 6 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer RHA2021-02334157
Indicator: C56/02 6 Aard controle n.v.t Projectnaam   Flexwonen IJsselmonde
Indicator: C56/03 6 Aard controle R Besteding (jaar T) per project € 0
Indicator: C56/04 6 Aard controle R Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per project € 0
Indicator: C56/05 6 Aard controle n.v.t. Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) 0
Indicator: C56/06 6 Aard controle n.v.t. Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) 0
Indicator: C56/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie Projectnaam   Beverwaard meewoonstudenten
Indicator: C56/08 1 Aard controle R Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) Ja
Indicator: C56/09 1 Aard controle n.v.t. De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Ja
Indicator: C56/10 1 Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (ja/nee) Ja
Indicator: C56/07 2 Aard controle n.v.t. Kopie Projectnaam   Hoek van Holland (Stichting
Ontmoeting)
Indicator: C56/08 2 Aard controle R Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) Ja
Indicator: C56/09 2 Aard controle n.v.t. De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Ja
Indicator: C56/10 2 Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (ja/nee) Ja
Indicator: C56/07 3 Aard controle n.v.t. Kopie Projectnaam   Talingstraat
Indicator: C56/08 3 Aard controle R Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) Ja
Indicator: C56/09 3 Aard controle n.v.t. De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Ja
Indicator: C56/10 3 Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (ja/nee) Ja
Indicator: C56/07 4 Aard controle n.v.t. Kopie Projectnaam   Doorstroom Rotterdam
Indicator: C56/08 4 Aard controle R Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) Ja
Indicator: C56/09 4 Aard controle n.v.t. De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Ja
Indicator: C56/10 4 Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (ja/nee) Ja
Indicator: C56/07 5 Aard controle n.v.t. Kopie Projectnaam   Flexwonen Nesselande
Indicator: C56/08 5 Aard controle R Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) Ja
Indicator: C56/09 5 Aard controle n.v.t. De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Ja
Indicator: C56/10 5 Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (ja/nee) Ja
Indicator: C56/07 6 Aard controle n.v.t. Kopie Projectnaam   Flexwonen IJsselmonde
Indicator: C56/08 6 Aard controle R Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) Ja
Indicator: C56/09 6 Aard controle n.v.t. De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Ja
Indicator: C56/10 6 Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (ja/nee) Ja
Indicator: C56/11   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
BZKC62Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaireGemeenten

Indicator: C62/01   Aard controle R Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) 2.954
Indicator: C62/02   Aard controle R Berekening bedrag uitvoeringskosten € 443.100
Indicator: C62/03   Aard controle R Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
€ 747.615
Indicator: C62/04   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
BZKC64Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebiedenGemeenten

Indicator: C64/01   Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: C64/02   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: C64/03   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
OCWD1Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlatenContactgemeenten

Indicator: D1/01   Aard controle R Correctie besteding 2020 € 150.000
Indicator: D1/02   Aard controle R Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) € 1.514.619
OCWD1ARegionaal programma voortijdig schoolverlatenContactgemeenten

Indicator: D1A/01   Aard controle R Correctie Besteding 2020
Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen
€ 60.069
Indicator: D1A/02   Aard controle R Correctie Besteding aan contactschool 2020
Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen
€ 190.325
Indicator: D1A/03   Aard controle n.v.t. Totalen besteding (jaar T) (automatisch) € 250.394
Indicator: D1A/04   Aard controle R Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) € 300.837
OCWD8Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)Gemeenten

Indicator: D8/01   Aard controle R Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)  € 31.284.187
Indicator: D8/02   Aard controle R Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)  € 19.888.488
Indicator: D8/03   Aard controle R Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)   € 1.000
Indicator: D8/04   Aard controle R Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) € 6.464.234
Indicator: D8/05 1 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  
Indicator: D8/06 1 Aard controle R Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid  € 0
Indicator: D8/07 1 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  
Indicator: D8/08 1 Aard controle R Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid  € 0
OCWD10VolwasseneneducatieContactgemeenten

Indicator: D10/01   Aard controle R Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) € 7.536.854
Indicator: D10/02   Aard controle R Besteding (jaar T) van educatie € 8.675.474
Indicator: D10/03   Aard controle R Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) € 59.077
Indicator: D10/04   Aard controle R Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) € 0
OCWD11Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functieContactgemeenten

Indicator: D11/01   Aard controle R Besteding (jaar T) contact gemeente € 37.380
Indicator: D11/02   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 37.380
Indicator: D11/03   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
OCWD12Regionale meld- en coördinatiefunctieContactgemeenten

Indicator: D12/01   Aard controle R Besteding (jaar T) contactgemeente  € 2.298.569
Indicator: D12/02   Aard controle R Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) € 0
Indicator: D12/03   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
OCWD12ARegionaal programma voortijdig schoolverlatenContactgemeenten

Indicator: D12A/01   Aard controle R Besteding (jaar T) contactgemeente € 1.395.985
Indicator: D12A/02   Aard controle R Besteding aan contactschool (jaar T) € 313.384
Indicator: D12A/03   Aard controle n.v.t. Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld) € 1.709.369
Indicator: D12A/04   Aard controle R Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) € 0
Indicator: D12A/05   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
OCWD14Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingenGemeenten

Indicator: D14/01   Aard controle R Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld € 0
Indicator: D14/02   Aard controle R Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen € 0
Indicator: D14/03   Aard controle R Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs € 0
Indicator: D14/04   Aard controle R Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) € 0
Indicator: D14/05 1 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  
Indicator: D14/06 1 Aard controle R Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs € 0
Indicator: D14/07 1 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  
Indicator: D14/08 1 Aard controle R Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs € 0
IenWE3Subsidieregeling sanering verkeerslawaaiProvincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Indicator: E3/01 1 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 576.267.01
Indicator: E3/02 1 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 1 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 1 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 1 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 1 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 2 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 576.232.01
Indicator: E3/02 2 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 2 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 2 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 2 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 2 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 3 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.049.03
Indicator: E3/02 3 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 3 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 3 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 3 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 3 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 4 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.045.03
Indicator: E3/02 4 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 4 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 4 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 4 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 4 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 5 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.071.03
Indicator: E3/02 5 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 5 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 5 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 5 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 5 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 6 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.042.03
Indicator: E3/02 6 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 6 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 6 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 6 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 6 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 7 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.040.03
Indicator: E3/02 7 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 7 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 7 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 7 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 7 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 8 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.047.03
Indicator: E3/02 8 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 8 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 8 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 8 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 8 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 9 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.046.03
Indicator: E3/02 9 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 9 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 9 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 9 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 9 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 10 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.041.03
Indicator: E3/02 10 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 10 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 10 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 10 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 10 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 11 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.044.03
Indicator: E3/02 11 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 11 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 11 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 11 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 11 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 12 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 576.267.03
Indicator: E3/02 12 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 12 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 12 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 12 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 12 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 13 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 576.232.03
Indicator: E3/02 13 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 13 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 13 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 13 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 13 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 14 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 576.235.03
Indicator: E3/02 14 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 14 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 14 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 14 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 14 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 15 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.050.03
Indicator: E3/02 15 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 15 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 15 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 15 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 15 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 16 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.048.03
Indicator: E3/02 16 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 16 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 16 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 16 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 16 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 17 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.051.03
Indicator: E3/02 17 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 17 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 17 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 17 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 17 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/01 18 Aard controle n.v.t. Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 2019.052.03
Indicator: E3/02 18 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  € 0
Indicator: E3/03 18 Aard controle R Overige bestedingen (jaar T)  € 0
Indicator: E3/04 18 Aard controle R Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt € 0
Indicator: E3/05 18 Aard controle R Correctie over besteding (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/06 18 Aard controle R      Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen            € 0
Indicator: E3/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 576.267.01
Indicator: E3/08 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 1 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 1 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 2 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 576.232.01
Indicator: E3/08 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 2 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 2 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 3 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.049.03
Indicator: E3/08 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 3 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 3 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 4 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.045.03
Indicator: E3/08 4 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 4 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 4 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 4 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 4 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 5 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.071.03
Indicator: E3/08 5 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 5 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 5 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 5 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 5 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 6 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.042.03
Indicator: E3/08 6 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 6 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 6 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 6 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 6 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 7 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.040.03
Indicator: E3/08 7 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 7 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 7 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 7 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 7 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 8 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.047.03
Indicator: E3/08 8 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 8 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 8 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 8 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 8 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 9 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.046.03
Indicator: E3/08 9 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 9 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 9 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 9 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 9 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 10 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.041.03
Indicator: E3/08 10 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 10 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 10 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 10 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 10 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 11 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.044.03
Indicator: E3/08 11 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 11 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 11 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 11 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 11 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 12 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 576.267.03
Indicator: E3/08 12 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 12 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 12 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 12 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 12 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 13 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 576.232.03
Indicator: E3/08 13 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 13 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 13 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 13 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 13 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 14 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 576.235.03
Indicator: E3/08 14 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 14 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 14 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 14 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 14 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 15 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.050.03
Indicator: E3/08 15 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 15 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 15 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 15 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 15 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 16 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.048.03
Indicator: E3/08 16 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 16 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 16 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 16 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 16 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 17 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.051.03
Indicator: E3/08 17 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 17 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 17 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 17 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 17 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E3/07 18 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 2019.052.03
Indicator: E3/08 18 Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/09 18 Aard controle n.v.t. Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/10 18 Aard controle n.v.t. Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E3/11 18 Aard controle R Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) € 0
Indicator: E3/12 18 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
IenWE13Slimme laadpleinenGemeenten en provincies

Indicator: E13/01 1 Aard controle n.v.t. Projectnaam/nummer 100020626
Indicator: E13/02 1 Aard controle R Besteding (jaar T)  € 78.866
Indicator: E13/03 1 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)? Ja
Indicator: E13/04 1 Aard controle n.v.t. Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Nee
Indicator: E13/05 1 Aard controle n.v.t. Toelichting op niet-afgeronde projecten  
IenWE21Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Indicator: E21/01   Aard controle R Besteding (jaar T) € 25.334
Indicator: E21/02   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 25.334
Indicator: E21/03   Aard controle R Cofinanciering (jaar T) € 0
Indicator: E21/04   Aard controle n.v.t. Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 0
Indicator: E21/05   Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)  Nee
Indicator: E21/06   Aard controle n.v.t. Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)  Ja
Indicator: E21/07   Aard controle n.v.t. Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b  of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)  
IenWE53Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord Gemeenten

Indicator: E53/01 1 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer / naam SPUKSLA-21-01248020
Indicator: E53/02 1 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E53/03 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E53/04 1 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) 1-1-2022
Indicator: E53/05 1 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) NVT
Indicator: E53/06 1 Aard controle n.v.t. Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) Nee
Indicator: E53/01 2 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer / naam SPUKSLA-21-01267637
Indicator: E53/02 2 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 100.000
Indicator: E53/03 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 100.000
Indicator: E53/04 2 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) 1-11-2019
Indicator: E53/05 2 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) NVT
Indicator: E53/06 2 Aard controle n.v.t. Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) Nee
Indicator: E53/01 3 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer / naam SPUKSLA-21-01283833
Indicator: E53/02 3 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: E53/03 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 0
Indicator: E53/04 3 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) 1-11-2019
Indicator: E53/05 3 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) NVT
Indicator: E53/06 3 Aard controle n.v.t. Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) Nee
Indicator: E53/01 4 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer / naam SPUKSLA-21-01304154
Indicator: E53/02 4 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 49.956
Indicator: E53/03 4 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 49.956
Indicator: E53/04 4 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) 1-11-2019
Indicator: E53/05 4 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) NVT
Indicator: E53/06 4 Aard controle n.v.t. Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) Nee
Indicator: E53/01 5 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer / naam SPUKSLA-21-01393490
Indicator: E53/02 5 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 30.348
Indicator: E53/03 5 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 30.348
Indicator: E53/04 5 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) 1-11-2019
Indicator: E53/05 5 Aard controle n.v.t. Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) NVT
Indicator: E53/06 5 Aard controle n.v.t. Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) Nee
Indicator: E53/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer /naam SPUKSLA-21-01248020
Indicator: E53/08 1 Aard controle n.v.t. Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan 2022
Indicator: E53/07 2 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer /naam SPUKSLA-21-01267637
Indicator: E53/08 2 Aard controle n.v.t. Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan 2019
Indicator: E53/07 3 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer /naam SPUKSLA-21-01283833
Indicator: E53/08 3 Aard controle n.v.t. Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan 2019
Indicator: E53/07 4 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer /naam SPUKSLA-21-01304154
Indicator: E53/08 4 Aard controle n.v.t. Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan 2019
Indicator: E53/07 5 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer /naam SPUKSLA-21-01393490
Indicator: E53/08 5 Aard controle n.v.t. Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan 2019
Indicator: E53/09   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee)  Nee
EZKF9Regeling specifieke uitkering Extern Advies WarmtetransitieGemeenten

Indicator: F9/01 1 Aard controle R Projectnaam/nummer EAW-20-00337580
Indicator: F9/02 1 Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: F9/03 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) € 111.138
Indicator: F9/04 1 Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Ja
Indicator: F9/05 1 Aard controle n.v.t. Toelichting  
Indicator: F9/06 1 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Ja
EZKF11Regeling specifieke uitkering MKB Deals 1e trancheGemeenten

Indicator: F11/01   Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: F11/02   Aard controle R Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T). Inclusief uitvoering door derde (sisa tussen medeoveheden) vanaf verantwoordingjaar SiSa 2021 € 0
Indicator: F11/03   Aard controle R Besteding (jaar T) t.l.v. cumulatieve cofinanciering  € 256.683
Indicator: F11/04   Aard controle n.v.t. Project afgerond in (jaar T)?
 (Ja/Nee)
Nee
Indicator: F11/05   Aard controle D2 Bestedingen zijn verantwoord op basis van voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Nee
Indicator: F11/06   Aard controle n.v.t. Toelichting Middelen MKB Deal zijn in december 2020 toegekend. Er hebben nog geen uitgaven plaats gevonden in 2021. Focus is gelegd op het uitgeven van de benodigde co-financiering van de subsidie.
SZWG2Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021Gemeenten

Indicator: G2/01   Aard controle R Besteding (jaar T) algemene bijstand € 520.792.056
Indicator: G2/02   Aard controle R Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) € 7.834.303
Indicator: G2/03   Aard controle R Besteding (jaar T) IOAW € 22.309.552
Indicator: G2/04   Aard controle R Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) € 232.533
Indicator: G2/05   Aard controle R Besteding (jaar T) IOAZ € 1.134.975
Indicator: G2/06   Aard controle R Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) € 4.607
Indicator: G2/07   Aard controle R Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud € 4.740.682
Indicator: G2/08   Aard controle R Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud € 810.117
Indicator: G2/09   Aard controle R Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) € 9.445
Indicator: G2/10   Aard controle R Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet € 7.178.001
Indicator: G2/11   Aard controle R Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) € 0
Indicator: G2/12   Aard controle R Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) € 3.858.198
Indicator: G2/13   Aard controle D2 Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) € 2.696.508
Indicator: G2/14   Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
SZWG3Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2021Gemeenten

Indicator: G3/01   Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking  € 170.765
Indicator: G3/02   Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) € 26.079
Indicator: G3/03   Aard controle R Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) € 159.649
Indicator: G3/04   Aard controle R Besteding (jaar T) Bob € 0
Indicator: G3/05   Aard controle R Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) € 0
Indicator: G3/06   Aard controle R Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
€ 0
Indicator: G3/07   Aard controle R BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) € 0
Indicator: G3/08   Aard controle R BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) € 7.954
Indicator: G3/09   Aard controle R BBZ vóór 2020 – levensonderhoud  en kapitaalverstrekkingen (BOB) € 3.115
Indicator: G3/10   Aard controle R BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking  € 0
Indicator: G3/11   Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
SZWG4Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021Gemeenten

Indicator: G4/01 1 Aard controle n.v.t. Welke regeling betreft het? Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Indicator: G4/02 1 Aard controle R Besteding (jaar T) levensonderhoud € 1.385.062
Indicator: G4/03 1 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking € 0
Indicator: G4/04 1 Aard controle R Baten (jaar T) levensonderhoud € 6.857.618
Indicator: G4/05 1 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) € 271.912
Indicator: G4/06 1 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) € 7.508
Indicator: G4/01 2 Aard controle n.v.t. Welke regeling betreft het? Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
Indicator: G4/02 2 Aard controle R Besteding (jaar T) levensonderhoud € 624.017
Indicator: G4/03 2 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking € 0
Indicator: G4/04 2 Aard controle R Baten (jaar T) levensonderhoud € 3.016.746
Indicator: G4/05 2 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) € 109.172
Indicator: G4/06 2 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) € 1.981
Indicator: G4/01 3 Aard controle n.v.t. Welke regeling betreft het? Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 
Indicator: G4/02 3 Aard controle R Besteding (jaar T) levensonderhoud € 28.136.264
Indicator: G4/03 3 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking € 3.592.050
Indicator: G4/04 3 Aard controle R Baten (jaar T) levensonderhoud € 4.758.368
Indicator: G4/05 3 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) € 143.411
Indicator: G4/06 3 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) € 118
Indicator: G4/01 4 Aard controle n.v.t. Welke regeling betreft het? Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
Indicator: G4/02 4 Aard controle R Besteding (jaar T) levensonderhoud € 18.526.736
Indicator: G4/03 4 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking € 843.520
Indicator: G4/04 4 Aard controle R Baten (jaar T) levensonderhoud € 1.699.353
Indicator: G4/05 4 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) € 12.479
Indicator: G4/06 4 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) € 33
Indicator: G4/01 5 Aard controle n.v.t. Welke regeling betreft het? Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
Indicator: G4/02 5 Aard controle R Besteding (jaar T) levensonderhoud € 16.178.752
Indicator: G4/03 5 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking € 669.358
Indicator: G4/04 5 Aard controle R Baten (jaar T) levensonderhoud € 392.091
Indicator: G4/05 5 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) € 8.788
Indicator: G4/06 5 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) € 51
Indicator: G4/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Indicator: G4/08 1 Aard controle R Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) 27
Indicator: G4/09 1 Aard controle R Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) 0
Indicator: G4/10 1 Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
Indicator: G4/07 2 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
Indicator: G4/08 2 Aard controle R Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) 75
Indicator: G4/09 2 Aard controle R Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) 0
Indicator: G4/10 2 Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
Indicator: G4/07 3 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 
Indicator: G4/08 3 Aard controle R Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) 2.648
Indicator: G4/09 3 Aard controle R Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) 592
Indicator: G4/10 3 Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
Indicator: G4/07 4 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
Indicator: G4/08 4 Aard controle R Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) 4.219
Indicator: G4/09 4 Aard controle R Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) 389
Indicator: G4/10 4 Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
Indicator: G4/07 5 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
Indicator: G4/08 5 Aard controle R Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) 3.566
Indicator: G4/09 5 Aard controle R Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) 250
Indicator: G4/10 5 Aard controle n.v.t. Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
Indicator: G4/11   Aard controle R Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) € 241.850
Indicator: G4/12   Aard controle D2 Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo  € 5.121
Indicator: G4/13   Aard controle R Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) € 0
Indicator: G4/14 1 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Indicator: G4/15 1 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/16 1 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing  
Indicator: G4/17 1 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig  
Indicator: G4/18 1 Aard controle R Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/14 2 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
Indicator: G4/15 2 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/16 2 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing  
Indicator: G4/17 2 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig  
Indicator: G4/18 2 Aard controle R Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/14 3 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 
Indicator: G4/15 3 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/16 3 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing  
Indicator: G4/17 3 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig  
Indicator: G4/18 3 Aard controle R Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/14 4 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
Indicator: G4/15 4 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/16 4 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing  
Indicator: G4/17 4 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig  
Indicator: G4/18 4 Aard controle R Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/14 5 Aard controle n.v.t. Kopie regeling Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
Indicator: G4/15 5 Aard controle R Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
Indicator: G4/16 5 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing  
Indicator: G4/17 5 Aard controle R Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig  
Indicator: G4/18 5 Aard controle R Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)  
SZWG12Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeelGemeenten

Indicator: G12/01   Aard controle R Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) € 376.108
Indicator: G12/02   Aard controle R Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) € 335
Indicator: G12/03   Aard controle n.v.t. Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) € 2.954
VWSH1Ministeriële regeling heroïnebehandelingGemeenten

Indicator: H1/01   Aard controle D1 Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) (Afspraak) 83
Indicator: H1/02   Aard controle D1 Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) (Realisatie) 120
Indicator: H1/03   Aard controle R Besteding (jaar T) € 1.350.679
VWSH3Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA-bestrijdingGemeenten

Indicator: H3/01   Aard controle D1 Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. 793
Indicator: H3/02   Aard controle D1 Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied 1.787
Indicator: H3/03   Aard controle D1 Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied 8.201
Indicator: H3/04   Aard controle R Besteding (jaar T) € 4.399.573
Indicator: H3/05   Aard controle R Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) € 455.918
VWSH4Regeling specifieke uitkering stimulering sportGemeenten

Indicator: H4/01   Aard controle R Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) € 500.524
Indicator: H4/02   Aard controle n.v.t. Totale werkelijke berekende subsidie € 441.656
Indicator: H4/03 1 Aard controle n.v.t. Activiteiten 1.1 (project 100021931)
Indicator: H4/04 1 Aard controle R Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) € 98.938
Indicator: H4/05 1 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken € 98.938
Indicator: H4/06 1 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken € 0
Indicator: H4/07 1 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten € 0
Indicator: H4/08 1 Aard controle n.v.t. Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is  
Indicator: H4/03 2 Aard controle n.v.t. Activiteiten 1.3 (V0002415)
Indicator: H4/04 2 Aard controle R Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) € 81.748
Indicator: H4/05 2 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken € 81.748
Indicator: H4/06 2 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken € 0
Indicator: H4/07 2 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten € 0
Indicator: H4/08 2 Aard controle n.v.t. Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is  
Indicator: H4/03 3 Aard controle n.v.t. Activiteiten 2.2 /  project100021747
Indicator: H4/04 3 Aard controle R Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) € 260.970
Indicator: H4/05 3 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken € 0
Indicator: H4/06 3 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken € 260.970
Indicator: H4/07 3 Aard controle R Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten € 0
Indicator: H4/08 3 Aard controle n.v.t. Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is  
VWSH5Subsidieregeling PrEPGemeenten

Indicator: H5/01   Aard controle R Aantal intakeconsulten 485
Indicator: H5/02   Aard controle R Aantal vervolgconsulten  2.582
Indicator: H5/03   Aard controle R Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen 6.738
VWSH8Regeling Sportakkoord 2020-2022Gemeenten

Indicator: H8/01 1 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer 560.084.791
Indicator: H8/02 1 Aard controle n.v.t. Totaal bedrag volgens beschikking € 200.000
Indicator: H8/03 1 Aard controle R Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) € 0
Indicator: H8/04 1 Aard controle R Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) € 200.000
Indicator: H8/05 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) € 0
Indicator: H8/06 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) € 200.000
Indicator: H8/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 560.084.791
Indicator: H8/08 1 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: H8/01 2 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer 560.084.791
Indicator: H8/02 2 Aard controle n.v.t. Totaal bedrag volgens beschikking € 200.000
Indicator: H8/03 2 Aard controle R Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) € 0
Indicator: H8/04 2 Aard controle R Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) € 193.557
Indicator: H8/05 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) € 0
Indicator: H8/06 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) € 193.557
Indicator: H8/07 2 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 560.084.791
Indicator: H8/08 2 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: H8/01 3 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer 560.084.791
Indicator: H8/02 3 Aard controle n.v.t. Totaal bedrag volgens beschikking € 451.423
Indicator: H8/03 3 Aard controle R Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) € 0
Indicator: H8/04 3 Aard controle R Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) € 34.950
Indicator: H8/05 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) € 0
Indicator: H8/06 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) € 34.950
Indicator: H8/07 3 Aard controle n.v.t. Kopie beschikkingsnummer 560.084.791
Indicator: H8/08 3 Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
VWSH9Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020Gemeenten

Indicator: H9/01   Aard controle R Besteding (jaar T) € 842.022
Indicator: H9/02   Aard controle R Cumulatieve besteding (t/m jaar T) € 925.482
Indicator: H9/03   Aard controle n.v.t. Toelichting is optioneel  
Indicator: H9/04   Aard controle n.v.t. Is deelgenomen aan de stuurgroep expertisecentra jeugd (Ja/Nee) Ja
Indicator: H9/05   Aard controle n.v.t. Deelname aan lerend netwerk door projectleider (Ja/Nee) Ja
Indicator: H9/06   Aard controle n.v.t. Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
Indicator: H9/07   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Ja
VWSH10Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020Gemeenten

Indicator: H10/01   Aard controle n.v.t. Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) Ja
Indicator: H10/02   Aard controle n.v.t. Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) Ja
Indicator: H10/03   Aard controle n.v.t Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) Ja
Indicator: H10/04   Aard controle n.v.t. Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) nvt
Indicator: H10/05   Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) € 76.911
Indicator: H10/06   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) € 85.002
Indicator: H10/07   Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) € 0
Indicator: H10/08   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) € 0
Indicator: H10/09   Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) € 25.000
Indicator: H10/10   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) € 25.000
Indicator: H10/11   Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)  € 1.500.000
Indicator: H10/12   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)  € 1.500.000
Indicator: H10/13   Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) € 1.710.000
Indicator: H10/14   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) € 1.710.000
Indicator: H10/15   Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) € 0
Indicator: H10/16   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) € 0
Indicator: H10/17   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
VWSH11Corona Bonusregeling ZorgGemeenten

Indicator: H11/01   Aard controle n.v.t. Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS2009210
Indicator: H11/02   Aard controle n.v.t. Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus € 1.190.000
Indicator: H11/03   Aard controle n.v.t Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent € 927.350
Indicator: H11/04   Aard controle n.v.t. Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen € 2.117.350
Indicator: H11/05   Aard controle R De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 € 193.000
Indicator: H11/06   Aard controle R De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 € 127.000
Indicator: H11/07   Aard controle D1 Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) Ja
Indicator: H11/08   Aard controle D1 Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) Ja
Indicator: H11/09   Aard controle n.v.t. Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus € 0
Indicator: H11/10   Aard controle R Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus  € 95.250
Indicator: H11/11   Aard controle R Overig saldo voor bonus in (jaar T) € 870.000
Indicator: H11/12   Aard controle R Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) € 832.100
Indicator: H11/13   Aard controle n.v.t. Eventuele toelichting  
Indicator: H11/14   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Ja
VWSH12Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakkenGemeenten

Indicator: H12/01   Aard controle R Besteding (jaar T) € 202.623
Indicator: H12/02   Aard controle n.v.t. Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) Ja
Indicator: H12/03   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording? (Ja/Nee) Ja
VWSH13Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeenten

Indicator: H13/01   Aard controle n.v.t. Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee) Ja
Indicator: H13/02   Aard controle R Besteding (jaar T) activiteiten € 652.834
Indicator: H13/03   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) activiteiten € 652.834
Indicator: H13/04   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording? (Ja/Nee) Ja
VWSH14SPUK expertisecentra jeugdhulpGemeenten

Indicator: H14/01   Aard controle R Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering € 0
Indicator: H14/02   Aard controle R Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022 € 0
Indicator: H14/03   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording? (Ja/Nee) Nee
Indicator: H14/04   Aard controle n.v.t. Optionele toelichting Dossier H14 is een aanvulling op dossier H9,
Dossier H9 is eind december 2021 opgeleverd. Werkzaamheden dossier H14 starten hierdoor pas in 2022
Indicator: H14/05   Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Ja
VWSH15Specifieke uitkering tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit Gemeenten

Indicator: H15/01   Aard controle R Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering € 2.133.316
Indicator: H15/02   Aard controle R Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022 € 2.133.316
Indicator: H15/03   Aard controle n.v.t. Plannen uitgevoerd conform aanvraag? (Ja/Nee) Ja
Indicator: H15/04   Aard controle n.v.t. Optionele toelichting Kosten hebben betrekking op verleende subisdies 2021/2022
Indicator: H15/05   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording? (Ja/Nee) Nee
Indicator: H15/06   Aard controle n.v.t. Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Nee
VWSH16Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembadenGemeenten

Indicator: H16/01 1 Aard controle n.v.t. Betreft jaar 2020
Indicator: H16/02 1 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer / naam 560103203 /  SPUKIJZ21131
Indicator: H16/03 1 Aard controle R Totale besteding € 2.359.833
Indicator: H16/01 2 Aard controle n.v.t. Betreft jaar 2021
Indicator: H16/02 2 Aard controle n.v.t. Beschikkingsnummer / naam 560110268 / SPUKIJZ21R2230
Indicator: H16/03 2 Aard controle R Totale besteding € 2.013.022
Indicator: H16/04 1 Aard controle n.v.t. Naam locatie IJsbaan Rotterdam
Indicator: H16/05 1 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 499.223
Indicator: H16/06 1 Aard controle R Besteding per locatie € 499.223
Indicator: H16/07 1 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 1 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 2 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwemcentrum Rotterdam (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 2 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 241.421
Indicator: H16/06 2 Aard controle R Besteding per locatie € 241.421
Indicator: H16/07 2 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 2 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 3 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwembad Sportcentrum De Rozenburcht (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 3 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 242.905
Indicator: H16/06 3 Aard controle R Besteding per locatie € 242.905
Indicator: H16/07 3 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 3 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 4 Aard controle n.v.t. Naam locatie Recreatiecentrum De Zevenkampse Ring (Sportfondsen)
Indicator: H16/05 4 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 182.874
Indicator: H16/06 4 Aard controle R Besteding per locatie € 154.973
Indicator: H16/07 4 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 27.901
Indicator: H16/08 4 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 5 Aard controle n.v.t. Naam locatie Het Alexanderhof (Optisport)
Indicator: H16/05 5 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 24.939
Indicator: H16/06 5 Aard controle R Besteding per locatie € 45.738
Indicator: H16/07 5 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € -20.799
Indicator: H16/08 5 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 6 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwembad IJsselmonde (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 6 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 84.015
Indicator: H16/06 6 Aard controle R Besteding per locatie € 84.015
Indicator: H16/07 6 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 6 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 7 Aard controle n.v.t. Naam locatie Afrikaanderplein (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 7 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 107.848
Indicator: H16/06 7 Aard controle R Besteding per locatie € 107.848
Indicator: H16/07 7 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 7 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 8 Aard controle n.v.t. Naam locatie Oostelijk zwembad (Sportfondsen)
Indicator: H16/05 8 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 207.812
Indicator: H16/06 8 Aard controle R Besteding per locatie € 157.596
Indicator: H16/07 8 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 50.216
Indicator: H16/08 8 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 9 Aard controle n.v.t. Naam locatie Sportcentrum De Wilgenring (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 9 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 141.564
Indicator: H16/06 9 Aard controle R Besteding per locatie € 141.564
Indicator: H16/07 9 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 9 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 10 Aard controle n.v.t. Naam locatie Van Maanenbad (Sportfondsen)
Indicator: H16/05 10 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 173.599
Indicator: H16/06 10 Aard controle R Besteding per locatie € 173.599
Indicator: H16/07 10 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 10 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 11 Aard controle n.v.t. Naam locatie Recreatiecentrum Oostervant (Sportfondsen)
Indicator: H16/05 11 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 205.862
Indicator: H16/06 11 Aard controle R Besteding per locatie € 148.684
Indicator: H16/07 11 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 57.178
Indicator: H16/08 11 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 12 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwembad Overschie (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 12 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 51.593
Indicator: H16/06 12 Aard controle R Besteding per locatie € 51.593
Indicator: H16/07 12 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 12 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 13 Aard controle n.v.t. Naam locatie Sportcentrum West (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 13 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 150.706
Indicator: H16/06 13 Aard controle R Besteding per locatie € 150.705
Indicator: H16/07 13 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 1
Indicator: H16/08 13 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 14 Aard controle n.v.t. Naam locatie Pernis (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 14 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 29.139
Indicator: H16/06 14 Aard controle R Besteding per locatie € 29.139
Indicator: H16/07 14 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 14 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 15 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwembad Hoogvliet (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 15 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 104.080
Indicator: H16/06 15 Aard controle R Besteding per locatie € 104.080
Indicator: H16/07 15 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 15 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 16 Aard controle n.v.t. Naam locatie Recreatiebad Hoek van Holland (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 16 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 26.750
Indicator: H16/06 16 Aard controle R Besteding per locatie € 26.750
Indicator: H16/07 16 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 16 Aard controle R Betreft jaar?  2020
Indicator: H16/04 18 Aard controle n.v.t. Naam locatie IJsbaan Rotterdam
Indicator: H16/05 18 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 288.950
Indicator: H16/06 18 Aard controle R Besteding per locatie € 288.950
Indicator: H16/07 18 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 18 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 19 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwemcentrum Rotterdam (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 19 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 291.893
Indicator: H16/06 19 Aard controle R Besteding per locatie € 291.893
Indicator: H16/07 19 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 19 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 20 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwembad Sportcentrum De Rozenburcht (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 20 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 130.466
Indicator: H16/06 20 Aard controle R Besteding per locatie € 130.466
Indicator: H16/07 20 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 20 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 21 Aard controle n.v.t. Naam locatie Recreatiecentrum De Zevenkampse Ring (Sportfondsen)
Indicator: H16/05 21 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 210.372
Indicator: H16/06 21 Aard controle R Besteding per locatie € 210.372
Indicator: H16/07 21 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 21 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 22 Aard controle n.v.t. Naam locatie Het Alexanderhof (Optisport)
Indicator: H16/05 22 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 26.812
Indicator: H16/06 22 Aard controle R Besteding per locatie € 26.812
Indicator: H16/07 22 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 22 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 23 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwembad IJsselmonde (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 23 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 53.401
Indicator: H16/06 23 Aard controle R Besteding per locatie € 53.401
Indicator: H16/07 23 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 23 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 24 Aard controle n.v.t. Naam locatie Afrikaanderplein (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 24 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 21.340
Indicator: H16/06 24 Aard controle R Besteding per locatie € 21.340
Indicator: H16/07 24 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 24 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 25 Aard controle n.v.t. Naam locatie Oostelijk zwembad (Sportfondsen)
Indicator: H16/05 25 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 135.985
Indicator: H16/06 25 Aard controle R Besteding per locatie € 135.985
Indicator: H16/07 25 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 25 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 26 Aard controle n.v.t. Naam locatie Sportcentrum De Wilgenring (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 26 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 93.380
Indicator: H16/06 26 Aard controle R Besteding per locatie € 93.380
Indicator: H16/07 26 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 26 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 27 Aard controle n.v.t. Naam locatie Van Maanenbad (Sportfondsen)
Indicator: H16/05 27 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 179.321
Indicator: H16/06 27 Aard controle R Besteding per locatie € 179.321
Indicator: H16/07 27 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 27 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 28 Aard controle n.v.t. Naam locatie Recreatiecentrum Oostervant (Sportfondsen)
Indicator: H16/05 28 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 169.641
Indicator: H16/06 28 Aard controle R Besteding per locatie € 169.641
Indicator: H16/07 28 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 28 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 29 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwembad Overschie (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 29 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 51.212
Indicator: H16/06 29 Aard controle R Besteding per locatie € 51.212
Indicator: H16/07 29 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 29 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 30 Aard controle n.v.t. Naam locatie Sportcentrum West (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 30 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 239.812
Indicator: H16/06 30 Aard controle R Besteding per locatie € 239.812
Indicator: H16/07 30 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 30 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 31 Aard controle n.v.t. Naam locatie Pernis (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 31 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 0
Indicator: H16/06 31 Aard controle R Besteding per locatie € 0
Indicator: H16/07 31 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 31 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 32 Aard controle n.v.t. Naam locatie Zwembad Hoogvliet (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 32 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 116.085
Indicator: H16/06 32 Aard controle R Besteding per locatie € 116.085
Indicator: H16/07 32 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 32 Aard controle R Betreft jaar?  2021
Indicator: H16/04 33 Aard controle n.v.t. Naam locatie Recreatiebad Hoek van Holland (Sportbedrijf)
Indicator: H16/05 33 Aard controle R Totale toezegging per locatie € 4.352
Indicator: H16/06 33 Aard controle R Besteding per locatie € 4.352
Indicator: H16/07 33 Aard controle n.v.t Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) € 0
Indicator: H16/08 33 Aard controle R Betreft jaar?  2021
VWSH20Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021Gemeenten

Indicator: H20/01 1 Aard controle n.v.t. Betreft naam onderdeel Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen
Indicator: H20/02 1 Aard controle n.v.t. Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) Nee
Indicator: H20/03 1 Aard controle n.v.t. Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) Nee
Indicator: H20/04 1 Aard controle n.v.t Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) Nee
Indicator: H20/05 1 Aard controle n.v.t. Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) Dossier is een aanvulling op dossier H10 (vastgoedtransitie) gesloten Jeugdhulp)
In de beschikking is aangegeven dat de start van dossier H20 ins oktober 2021 is, de beschikking heeft echter een dagtekening van  6 december 2021.
Door de werkzaamheden met betrekking tot dossiers H9, H10,  en H15 zullend de werkzaamheden voor dossier H20 pas in 2022 starten
Indicator: H20/06 1 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2) € 0
Indicator: H20/01 2 Aard controle n.v.t. Betreft naam onderdeel Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging
Indicator: H20/02 2 Aard controle n.v.t. Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) n.v.t.
Indicator: H20/03 2 Aard controle n.v.t. Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) n.v.t.
Indicator: H20/04 2 Aard controle n.v.t Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) n.v.t.
Indicator: H20/05 2 Aard controle n.v.t. Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) n.v.t.
Indicator: H20/06 2 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2) n.v.t.
Indicator: H20/07 1 Aard controle n.v.t. Kopie naam onderdeel Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen
Indicator: H20/08 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) € 0
Indicator: H20/09 1 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) € 0
Indicator: H20/10 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) € 0
Indicator: H20/11 1 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3) € 0
Indicator: H20/12 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3) € 0
Indicator: H20/07 2 Aard controle n.v.t. Kopie naam onderdeel Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging
Indicator: H20/08 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) n.v.t.
Indicator: H20/09 2 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) n.v.t.
Indicator: H20/10 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) n.v.t.
Indicator: H20/11 2 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3) n.v.t.
Indicator: H20/12 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3) n.v.t.
Indicator: H20/13 1 Aard controle n.v.t. Kopie naam onderdeel Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen
Indicator: H20/14 1 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)  € 0
Indicator: H20/15 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)  € 0
Indicator: H20/16 1 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e) € 0
Indicator: H20/17 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e) € 0
Indicator: H20/18 1 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f) € 0
Indicator: H20/13 2 Aard controle n.v.t. Kopie naam onderdeel Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging
Indicator: H20/14 2 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)  n.v.t.
Indicator: H20/15 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)  n.v.t.
Indicator: H20/16 2 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e) n.v.t.
Indicator: H20/17 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e) n.v.t.
Indicator: H20/18 2 Aard controle R Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f) n.v.t.
Indicator: H20/19 1 Aard controle n.v.t. Kopie naam onderdeel Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen
Indicator: H20/20 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f) € 0
Indicator: H20/21 1 Aard controle n.v.t. Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee) n.v.t.
Indicator: H20/22 1 Aard controle n.v.t. Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)  n.v.t.
Indicator: H20/23 1 Aard controle R Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b) n.v.t.
Indicator: H20/24 1 Aard controle n.v.t. Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) n.v.t.
Indicator: H20/19 2 Aard controle n.v.t. Kopie naam onderdeel Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging
Indicator: H20/20 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f) n.v.t.
Indicator: H20/21 2 Aard controle n.v.t. Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee) Nee
Indicator: H20/22 2 Aard controle n.v.t. Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)  Nee
Indicator: H20/23 2 Aard controle R Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b) € 0
Indicator: H20/24 2 Aard controle n.v.t. Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) € 0
Indicator: H20/25 1 Aard controle n.v.t. Kopie naam onderdeel Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen
Indicator: H20/26 1 Aard controle R Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b) n.v.t.
Indicator: H20/27 1 Aard controle n.v.t. Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b) n.v.t.
Indicator: H20/28 1 Aard controle n.v.t. Optionele toelichting  n.v.t.
Indicator: H20/25 2 Aard controle n.v.t. Kopie naam onderdeel Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging
Indicator: H20/26 2 Aard controle R Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b) € 0
Indicator: H20/27 2 Aard controle n.v.t. Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b) € 0
Indicator: H20/28 2 Aard controle n.v.t. Optionele toelichting  Dossier is een aanvulling op dossier H10 (vastgoedtransitie) gesloten Jeugdhulp)
In de beschikking is aangegeven dat de start van dossier H20 ins oktober 2021 is, de beschikking heeft echter een dagtekening van  6 december 2021.
Door de werkzaamheden met betrekking tot dossiers H9, H10,  en H15 zullend de werkzaamheden voor dossier H20 pas in 2022 starten
Indicator: H20/29   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/nee) Nee
LNVL2Regiodeal Rotterdam-ZuidGemeente Rotterdam

Indicator: L2/01   Aard controle n.v.t. Totaal ontvangen Rijksbijdrage € 106.000.000
Indicator: L2/02   Aard controle n.v.t. Totaal beschikbaar t.o.v. ontvangen Rijksbijdrage € 52.808.908
Indicator: L2/03   Aard controle n.v.t. Toelichting Totaal beschikbaar t.o.v. toegekende rijksbijdrage in plaats van "ontvangen" Rijksbijdrage. Let op i.v.m. correctie BCF wordt het bedrag van €106 mln. lager. BCF correctie bij pijler werk en school.
Indicator: L2/04   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
Indicator: L2/05 1 Aard controle n.v.t. Betreft pijler School
Indicator: L2/06 1 Aard controle n.v.t. Totale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler € 4.408.299
Indicator: L2/07 1 Aard controle D2 De besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler € 3.049.024
Indicator: L2/08 1 Aard controle R De besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler € 9.507.490
Indicator: L2/05 2 Aard controle n.v.t. Betreft pijler Werk
Indicator: L2/06 2 Aard controle n.v.t. Totale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler € 105.068
Indicator: L2/07 2 Aard controle D2 De besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler € 6.270.000
Indicator: L2/08 2 Aard controle R De besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler € 6.011.310
Indicator: L2/05 3 Aard controle n.v.t. Betreft pijler Wonen
Indicator: L2/06 3 Aard controle n.v.t. Totale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler € 0
Indicator: L2/07 3 Aard controle D2 De besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler € 2.522.722
Indicator: L2/08 3 Aard controle R De besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler € 6.410.158
Indicator: L2/05 4 Aard controle n.v.t. Betreft pijler Cultuur
Indicator: L2/06 4 Aard controle n.v.t. Totale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler € 0
Indicator: L2/07 4 Aard controle D2 De besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler € 500.025
Indicator: L2/08 4 Aard controle R De besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler € 438.240
Indicator: L2/09 1 Aard controle n.v.t. Betreft pijler School
Indicator: L2/10 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) € 20.695.433
Indicator: L2/11 1 Aard controle n.v.t. Cofinanciering (jaar T) € 9.501.948
Indicator: L2/12 1 Aard controle n.v.t. Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 21.319.378
Indicator: L2/09 2 Aard controle n.v.t. Betreft pijler Werk
Indicator: L2/10 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) € 15.951.488
Indicator: L2/11 2 Aard controle n.v.t. Cofinanciering (jaar T) € 7.725.850
Indicator: L2/12 2 Aard controle n.v.t. Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 19.297.048
Indicator: L2/09 3 Aard controle n.v.t. Betreft pijler Wonen
Indicator: L2/10 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) € 14.965.648
Indicator: L2/11 3 Aard controle n.v.t. Cofinanciering (jaar T) € 4.797.419
Indicator: L2/12 3 Aard controle n.v.t. Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 10.859.746
Indicator: L2/09 4 Aard controle n.v.t. Betreft pijler Cultuur
Indicator: L2/10 4 Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) € 1.578.523
Indicator: L2/11 4 Aard controle n.v.t. Cofinanciering (jaar T) € 193.431
Indicator: L2/12 4 Aard controle n.v.t. Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) € 568.191
LNVL4BDeelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)Gemeente Rotterdam

Indicator: L4B/01   Aard controle R Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen € 3.820.000
Indicator: L4B/02   Aard controle n.v.t. Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) € 23.423.000
Indicator: L4B/03   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee
LNVL15Eenmalige bijdrage voor de uitvoering van en openstelling van de Stimuleringsregeling Boerderij van de Toekomst Kansen voor WestGemeente Rotterdam

Indicator: L15/01   Aard controle R Totale besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen € 0
Indicator: L15/02   Aard controle n.v.t. Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen tot en met (jaar T) € 0
Indicator: L15/03   Aard controle n.v.t. Aantal vouchers (t/m jaar T) 13
Indicator: L15/04   Aard controle n.v.t. Eindverantwoording (Ja/Nee) Nee