Jaarstukken 2022

Eén stad

Immateriële vaste activa Pagina 230

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare activa die over een langere periode van economische waarde zijn.

Immateriële vaste activa31-12-2021Correctie/ overboekingVermeerderingAfschrijving31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 44.464 0 0 8.398 36.066
Onderzoek en ontwikkeling 7.589 -1.758 5.596 0 11.427
Totaal 52.053 -1.758 5.597 8.398 47.493

Toelichting verloopstaat

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De beginbalans van de bijdragen aan activa in eigendom van derden heeft betrekking op de boekwaarden van het Zwembad en Kunstenpand Hart van Zuid, Calandkanaal, bijdrage Turnhal Topsportcentrum Rotterdam en bijdrage aan de aanleg van de A13/A16 (Meerkosten Landtunnel en Verplaatsen Tunnelmond Rotte).

 

Afschrijving

Het bedrag van € 8,4 mln heeft voor € 6,4 mln betrekking op de overboeking van de bijdrage aan de aanleg van de A13/A16 naar de exploitatie en voor € 2 mln op reguliere afschrijvingen.

 

Onderzoek en ontwikkeling

Onder onderzoek en ontwikkeling zijn de voorbereidingskosten voor (toekomstige) grondexploitaties opgenomen.

 

Correctie/overboeking

De volgende voorbereidingskosten grondexploitaties zijn voor € 1,8 mln overgeboekt naar bouwgronden in exploitatie onder Voorraden:

 • Feyenoord City € 1,4 mln;
 • Insulindestraat 240 € 243.000;
 • Tamboer II West € 123.000.

 

Vermeerdering

De vermeerdering van de voorbereidingskosten € 5,6 mln betreft:

 • Merwehaven € 982.000;
 • Schiekadeblok € 921.000;
 • Cultuurcampus € 826.000;
 • Parkhaven € 558.000;
 • Overige < € 500.000 € 2,3 mln.

 

Daarmee komt de stand van de eindbalans op € 11,4 mln:

 • Merwehaven € 2,9 mln;
 • Schiekadeblok € 2,5 mln;
 • Schiehaven noord € 1,5 mln;
 • Overige < € 1 mln € 4,5 mln.