Jaarstukken 2022

Eén stad

Communicatie Pagina 206

De afdeling Communicatie maakt echt contact en werkt voor de gemeente Rotterdam aan Rotterdams vertrouwen. En is voor communicatie met effect.  In 2022 is daar als volgt aan gewerkt:

  1. Menselijke maat
  2. Wijkcommunicatie
  3. Duidelijke taal
  4. Rotterdam.nl
  5. Opschonen websites

Menselijke maat

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire maar ook voorbeelden binnen de gemeente Rotterdam, is er fors ingezet om binnen de organisatie bekendheid te geven aan het belang van verder kijken dan de systeemkant van een vraagstuk. In 2022 verscheen een reeks interviews op intranet over dit onderwerp. Er zijn video’s van de burgemeester en collega’s getoond op verschillende locaties over de betekenis en impact van menselijke maat, om de bewustwording te vergroten. Ook was er aandacht voor dialoog en elkaar ontmoeten op dit thema. Op 1 juni werd ‘De dag van de menselijke maat’ georganiseerd.

Wijkcommunicatie

Na de verkiezingen eind maart is team Wijkcommunicatie van start gegaan. In 2022 is een goede basis gelegd. Zo is er een start gemaakt met digitale wijknieuwsbrieven, is de ontwikkeling naar wijkgerichte communicatie steviger geworden door aan te sluiten bij de prioriteiten in de wijkplannen en krijgt de communicatie ondersteuning van de WijkMT’s steeds meer vorm.    

Duidelijke taal

Rotterdammers kunnen alleen alle kansen op meedoen krijgen, als ze de gemeentelijke informatie begrijpen.  Ook menselijke maat begint met duidelijke en vriendelijke taal. Om die reden investeert de gemeente Rotterdam in duidelijke taal. In 2022 zijn vanuit Communicatie drie workshops gegeven; Duidelijke taal, Duidelijke brieven en e-mails schrijven en Duidelijk, vriendelijk en doelgericht e-mailen. Er zijn algemene workshops, voor een gevarieerde groep collega’s en workshops op maat, voor specifieke teams. Ook adviseert Communicatie over duidelijke taal in de training Wet Openbare Overheid. Bij Duidelijke Taal hoort ook het Brievenbureau. Het Brievenbureau heeft ongeveer 200 brieven geredigeerd voor alle clusters.

Rotterdam.nl

In 2022 is Rotterdam.nl helemaal vernieuwd waarmee de website ook kan voldoen aan de verplichtingen voor overheden zoals toegankelijkheid van de website en aansluit bij de Wet Open Overheid. Meest bijzondere is dat de site is uitgewerkt in samenwerking met de Rotterdammers. Zij hebben een positief beeld van de vernieuwde site en vonden hem: modern, overzichtelijk en toegankelijk.  

Opschonen websites

Rotterdammers snappen niet waarom ze naar verschillende sites gestuurd worden voor informatie en klagen al jaren over een ‘oerwoud aan websites. Daarbij moeten overheidswebsites voldoen aan (wettelijke) eisen voor toegankelijkheid, privacy, security en archivering. Veel websites van de gemeente Rotterdam bleken hier (deels) niet aan te voldoen. Om deze reden is dit ook opgenomen in het coalitieakkoord:

De communicatie naar de Rotterdammer moet overzichtelijker en begrijpelijker. We blijven werken aan eenvoudige formulieren en een één-loketgedachte. Gedurende deze bestuursperiode realiseren we één gemeentelijke dienstverleningsapp. Vóór 2025 zijn er minder én duidelijkere gemeentelijke websites.

In 2022 zijn daarom alle gemeentelijke externe websites geïnventariseerd. In eerste instantie is de hoeveelheid externe gemeentelijke websites en domeinen teruggebracht van 360 tot 120. Vervolgens zijn die websites beoordeeld op onder andere security, privacy, toegankelijkheid volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en de Archiefwet. In sommige gevallen worden websites aangepast en in andere gevallen gaat de website uit de lucht. Dit proces loopt door in 2023.