Jaarstukken 2022

Eén stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Pagina 16

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image

Het programma Algemene middelen draagt via het gedegen beheer van bestaande deelnemingen en verbonden partijen, waarmee een verscheidenheid aan publieke belangen wordt gerealiseerd, bij aan de volgende Duurzame ontwikkelingsdoelstelling:

  • SDG 17 Partnerschappen om diensten te bereiken                                                                                

Gedegen beheer van deelnemingen en verbonden partijen is een belangrijke voorwaarde om via partnerschappen doelen - publieke belangen die we via deelname willen behalen als gemeente - te bereiken.  

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.