Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Minder armoede en schulden Pagina 24

Wat willen we bereiken?

 • Minder kinderen groeien op in armoede, ieder kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. We willen met effectief en preventief beleid de intergenerationele 'vicieuze armoedecirkel' doorbreken en eraan bijdragen dat deze kinderen en jongeren een beter perspectief krijgen om zich gezond, veilig, kansrijk en als actieve participant aan de samenleving te ontwikkelen.

 • Minder Rotterdammers hebben financiële problemen. Deze ambitie bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Minder Rotterdammers hebben problematische schulden
  • Minder Rotterdammers leven in armoede
  • Daar waar oplossen van de problematiek nog niet lukt verzachten we het leven met financiële problemen door middel van ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • In het voorjaar van 2023 wordt het nieuwe beleidsplan armoede en schulden opgeleverd. In dit beleidsplan maken we de uitwerking van de doelen naar acties. Dit doen we samen met ervaringsdeskundigen, organisaties en wetenschappers. Ook gebruiken we het factorenmodel hiervoor als basis.
 • De doelen die we nu geformuleerd hebben, maar welke nog met de gemeenteraad besproken moeten worden zijn gericht op preventie van armoede en schulden en het voorkomen van groter worden van geldproblemen en op ondersteuning van Rotterdammers met geldproblemen.
 • Wat we in ieder geval gaan doen om de bovenstaande doelen te bereiken:
  • We zetten in op het voorkomen van armoede en schulden door preventie 
  • We zetten in op het vergroten van het bereik van inkomensondersteunende voorzieningen
  • We zetten in op vergroten van het bereik van onze schulddienstverlening

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget: In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten

n.v.t. n.v.t. n.v.t.        
a) Intakes   nulmeting   4.950 5.250 5.550  
b) Gestarte schuldregelingen   nulmeting   2.700 2.800 2.700  

Toelichting indicatoren

Collegetarget

In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten. De eerste mijlpaal ten aanzien van deze collegetarget vindt in 2023 plaats.