Jaarstukken 2022

Eén stad

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Pagina 21

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

Gelijke kansen voor Rotterdammers in een inclusieve samenleving. Daar zet de gemeente zich voor in. Centraal daarbij staan bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld nieuwe bewoners en Rotterdammers die moeite hebben met lezen en schrijven. Iedereen moet kansrijk, veilig en gezond kunnen leven.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Minder armoede en schulden

Doel: Verbeteren taalbeheersing

Doel: Een inclusieve samenleving

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden