Jaarstukken 2022

Eén stad

Projecten Pagina 39

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Lichtmastvervangingsproject

Het is noodzakelijk om alle lichtmasten uit de jaren '70 en '80 te vervangen. Zo waarborgen we de veiligheid in de openbare ruimte.

In 2021 zijn de meeste lichtmasten in de woonwijken vervangen. In 2022 is begonnen met vervanging van de lantaarnpalen langs de doorgaande wegen, gevolgd door de vervanging van bijzondere masten. Er zijn nu totaal 60.000 van de 90.000 lantaarnpalen vervangen. De komende jaren worden er gemiddeld 2.300 masten per jaar vervangen. In 2022 was dit minder; toen zijn eerst de oudste lichtmasten aangepakt.

Vervoer en Materieel 2018-2022

Met het beschikbaar gestelde geld kan het bedrijfsonderdeel Vervoer en Materieel elk jaar voertuigen en middelen van de onderhoudswerkplaats aanschaffen. De kapitaallasten worden gedekt door leasecontracten.

x € 1.000
Gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Realisatie
2022
Raming 2022 Afwijking Realisatie - Raming 2022 Restant krediet
155.000 96.912 18.854 24.000 -5.146 39.234

Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) biedt een overzicht van de ontwikkelingen in het stedelijk watersysteem van Rotterdam. Kortgezegd bestaat dit systeem uit een samenhangend geheel van het rioolstelsel, de buitenruimte en het oppervlaktewatersysteem. Het onderhoud en beheer van dit systeem betaalt de gemeente uit de exploitatiemiddelen. Vervanging en renovatie van dit systeem betaalt de gemeente uit investeringskredieten: het investeringskrediet Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 en het krediet Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025. 

Het streven is om elk jaar circa 40 kilometer te vervangen. In 2022 was het resultaat 32,7 km. Het oppakken van rioolwerkzaamheden samen met andere onderhoudsprojecten en bijvoorbeeld de energietransitie vraagt meer voorbereidingstijd dan gedacht.

In 2022 zijn 10 rioolgemalen voorzien van zonnepanelen. Het doel is uiteindelijk 3000 m2 aan zonnepanelen aan te leggen, met een jaarlijkse opbrengst van 1 miljoen kWh. Ook draaien 20 gemalen nu voor 100% op zonne-energie.

In 2022 was er een behoorlijke inflatie en daardoor een sterke stijging van energiekosten, materiaalprijzen en verhoging van de uurtarieven van aannemers. In het begin van 2022 liepen eerder afgesloten contracten door; het effect van de inflatie werd pas later in 2022 merkbaar.

x € 1.000
Gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Realisatie 2022 Raming 2022 Afwijking Realisatie - Raming 2022 Restant krediet
98.512 12.224 11.696 17.956 -6.260 74.592

CO² reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED

De gemeente streeft naar zuinige en duurzame openbare verlichting. Daarom gaat de straatverlichting volledig over op LED. Er komt een nieuw telemanagementsysteem. Dit systeem stelt de gemeente in staat om storingen zo snel te signaleren, dat hierbij geen burgermelding meer nodig isMet de overgang naar LED wordt ca. 30% energie bespaard ten opzichte van het huidige verbruik. Hiermee leveren we een bijdrage aan de energietransitie. De vervanging doen we in stappen, wijk voor wijk.

Voortgang

De gemeente is op 6 april 2020 begonnen met een grootschalige LED-verlichtingsovergang, waarbij ongeveer 90.000 verlichtingsarmaturen aan de lantaarnpalen in Rotterdam worden vervangen door LED-armaturen. In 2021 zijn de meeste lantaarnpalen in de woonwijken vervangen. In 2022 is begonnen met de vervanging van de lantaarnpalen langs doorgaande wegen, gevolgd door de bijzondere lichtmasten. Er zijn nu totaal 60.000 van de 90.000 lantaarnpalen vervangen. De verwachting is het project in 2025 af te ronden.

Door de LED-transitie is er in drie jaar al bijna 5 miljoen kWh energie bespaard, wat overeenkomt met het verbruik van ruim 1.700 huishoudens. 

x € 1.000
Gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Realisatie 2022 Raming 2022 Afwijking Realisatie - Raming 2022 Restant krediet
51.000 23.164 10.465 10.474 -10 17.372