Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestaande stad Pagina 51

Bestaande stad

Het doel van het programma Bestaande Stad is het realiseren van een aantrekkelijke en prettige leefomgeving voor alle Rotterdammers met veerkrachtige wijken en een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Het programma waakt over het cultureel erfgoed en beheert en ontwikkelt waar nodig gemeentelijk vastgoed. Het programma stuurt op de integrale ontwikkeling van de Bestaande Stad vanuit de rol van marktmeester, rentmeester en huismeester.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Instandhouden erfgoed

Doel: Verstedelijken en verbinden

Doel: Vitale wijken

Doel: Doelmatige vastgoedportefeuille

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden