Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 65

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Effectief, integer en resultaatgericht bestuur

Het college staat voor een effectief, integer en resultaatgericht bestuur, dat open staat voor iedereen in onze stad. Bij het formuleren van beleid verplaatsen we ons in de belevingswereld van de Rotterdammer. Rotterdammers moeten invloed hebben op het beleid en op hun directe omgeving. We werken daarom goed samen met de wijkraden: zij zijn onze ogen én oren in de wijken. De wijkraden kunnen (zelf) voorstellen voorleggen aan de gemeenteraad.