Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Evenwichtig cultureel ecosysteem Pagina 75

Wat willen we bereiken?

  • De stad beschikt over een compleet en evenwichtig cultureel ecosysteem dat elementen binnen de culturele sector met elkaar verbindt en een stevige meerwaarde heeft voor andere sectoren.
  • Een veerkrachtige en weerbare culturele sector. Innovatie is daarbij een sleutelwoord.
  • Ruimte voor nieuwe makers, creatieven, kunstenaars en talenten uit de hele stad om zich optimaal te ontplooien.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Samen met de Stichting Kunstaccommodaties Rotterdam (SKAR) werken aan voldoende en slim over de stad verspreide werk- en atelierruimten voor kunstenaars en creatieven. Dat gebeurt op basis van gemeentelijk atelier- en broedplaatsenbeleid.
  • Programma's ontwikkelen die zijn gericht op transitie van de cultuursector. Dit maakt de sector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger. Innovatie en connectiviteit zijn daarbij sleutelwoorden. Ondernemerschap wordt hierbij gestimuleerd. 
  • Plusprogramma’s uitvoeren voor innovatie binnen de sector, zoveel mogelijk gericht op mogelijkheden om vanuit de cultuur bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
  • We stellen een ruimtelijk kader culturele voorzieningen op waarop de bestaande culturele voorzieningen te zien zijn en waarop aanvullende stedelijke voorzieningen een plek krijgen die daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het evenwichtige cultureel ecosysteem.

 

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

               
               
               

Toelichting indicatoren