Jaarstukken 2022

Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 94

Voortgang 2022

Economische ontwikkelingen

In 2022 bezorgden economische onzekerheden veel ondernemers de nodige hoofdbrekens. De mondiale ontwikkelingen hadden invloed op de economie van Rotterdam. Voor 2022 wordt de economische groei in Rijnmond toch nog op ruim 3% geraamd. Veel ondernemers doen het dus goed of hebben het herstel ingezet. Het terugdraaien van de coronabeperkingen bood ondernemers lucht. Desondanks kampt een deel van de ondernemers, zoals in de horeca, nog met een grote schuldenlast uit het coronatijdperk.

Ook de politieke situatie in de wereld heeft invloed op het Rotterdamse bedrijfsleven. De oorlog in Oekraïne raakt belangrijke energie-intensieve sectoren: industrie, vervoer, horeca en retail. De hoge energieprijzen zorgen voor hogere kosten. De energiecrisis vormt een bedreiging voor de Rotterdamse economie. Ze belemmert bedrijven in hun groei en weerhouden ondernemers ervan te investeren. De keerzijde is dat de hoge energiekosten mogelijk bijdragen aan een versnelde circulaire omslag en energietransitie in Rotterdam. Ook de ruimte voor bedrijvigheid in de stad staat onder druk. Dat is het gevolg van ruimteclaims, zoals ruimte voor de energietransitie en voor de woningbouw.

Met een aantal maatregelen speelt Rotterdam in op de gevolgen van de energiecrisis en het herstel van de coronacrisis. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Uitvoering van de Do-rist campagne om bezoekers naar de stad te trekken
 • Betere dienstverlening voor de ondernemers door:
  - de stickeractie op de deuren en de 'koop-lokaal' actie
  - informatiedeling op ondernemen010.nl
  - organisatie van events als BT010 en HartvoordeWinkelstad
 • De proef Klusbus Energiebesparing in winkelgebieden: 200 tot 250 kleine ondernemers krijgen hulp bij energiebesparing, een energiescan en een coachgesprek
 • Om het vestigingsklimaat in Rotterdam te versterken is in 2022 het Uitvoeringsplan Horeca vastgesteld
 • Ook is de Vitale Kernen aanpak in zeven gebieden ingevoerd: West Kruiskade, Hoek van Holland, Winkelboulevard Zuid, Bergse Dorpsstraat, Nieuwe Binnenweg, Delfshaven, Slinge en Zwaanshals

Andere opvallende resultaten in 2022 zijn:

 • Rotterdam is uitgeroepen tot Maritime Capital of Europe
 • Rotterdam is ook uitgeroepen als 2e maritieme stad van de wereld, achter Singapore (lijst van Menon Economics, gerenommeerd internationaal onderzoeksbureau)
 • De Rotterdamse Do-rist campagne is door Columbus Travel Magazine genomineerd als een van de beste toerismecampagnes voor binnenlandse bestemmingen. De campagne is uitgevoerd door Rotterdam Partners en krijgt een reguliere voortzetting
 • De gemeente heeft de walstroominstallatie in Rozenburg in gebruik genomen. Andere successen zijn de samenwerking met veel kleine innovatieve bedrijven in en om de haven, de succesvolle topconferentie over waterstof (World Hydrogen Summit) in Rotterdam en de investeringsbeslissingen voor twee grote electrolyzers op de Tweede Maasvlakte. Electrolyzers zetten elektrische energie om in waterstof
 • Van 2018 tot 2022 zijn bedrijven gestimuleerd te investeren in de Rotterdamse economie. Dit leverde een totaalbedrag op van ruim € 1.1 miljard aan investeringen en 2.500 nieuwe banen
 • Aanzienlijke terugdringen van leegstand op de markt. Het gaat hierbij om marktplaatsen zonder vaste standplaatshouder. Het resultaat is bereikt door in november en december 2022 zoveel mogelijk marktplaatsen als vaste plaats uit te geven. Kramen met nieuwe producten kregen hierbij voorrang.  

 

Collegetarget bedrijfsruimte

De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau.

Nulmeting 2022: 4.269.525 m²