Jaarstukken 2022

Eén stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Pagina 99

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image
image

Het programma Economische ontwikkeling draagt bij aan Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 8. Eerlijk werk en economische groei en 9. Industrie, innovatie en infrastructuur. 

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.