Jaarstukken 2022

Eén stad

Economische ontwikkeling Pagina 93

Economische ontwikkeling

Het begrotingsprogramma Economische ontwikkeling gaat over het ‘verdienvermogen’ van Rotterdam. Waarmee verdienen onze bedrijven en ondernemers hun geld en waar kunnen Rotterdammers aan het werk? Het programma zorgt voor de juiste omstandigheden zodat bedrijven en ondernemers in Rotterdam hun werk optimaal kunnen doen. Daardoor komen binnen die bedrijven banen beschikbaar voor Rotterdammers en regiobewoners en dragen we bij aan een schone, innovatieve en circulaire Rotterdamse economie.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Toekomstbestendig ondernemerschap

Doel: Excellent ondernemersklimaat

Doel: Meer ruimte voor economie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten: niet van toepassing

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden